Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  i iu v lang th thao quc t 2008
   2009-02-04 17:20:22    cri
Nm 2008, la mt nm ky tich i vi lang th thao quc t. Gn y, Trang thng tin in t cua Tn Hoa xa a ng "binh lun t mt goc ly thu" i vi lang th thao quc t 2008, nhin lai nm 2008 khng binh thng.

Li "tng bc"cao nht

Cung vi s lan rng cua cuc khung hoang tai chinh toan cu, cng tac tru bi Th vn hi Lun n nm 2012 gp phai lan gio lanh, Bao The Times s ra ngay 26 thang 11 thm tri a ng bai nhan "Bc Kinhthanh ph ng cai Th vn hi 2012 tt nht", tac gia chm choc rng, tai sao khng Bc Kinh t chc tip, bi vi cac c s thit bi -lim-pich o a ht sc hoan thin.

i vi thanh cng to ln cua -lim-pich Bc Kinh, s anh gia cua Chu tich Uy ban -lim-pich Quc t R-g la "ich thc, khng gi sanh ni", quan chc Lun n thi cho rng mun at trinh t chc ngang tm hoc vt qua -lim-pich Bc Kinh va Pa-ra-lim-pich Bc Kinh cc ky kho khn, nhng so vi li tng bc cua tac gia chuyn muc bao chi Anh thi nhng li binh lun nay vn cha phai la anh gia cao nht.

"Ngi dn im" hm hiu nht

Tay sung My Mattew Emmons a lp "ky luc" bng mt phng thc c bit, s tra gia la hai tm huy chng vang -lim-pich.

Cung trong trn chung kt ni dung bn sung trng 50 met ba t th nam, A-ten bn nm trc, trong vong bn cui cung, Emmons bn trt nh bi ma xui quy khin, "tng" tm huy chng vang sp nm trong tm tay cho tuyn thu Trung Quc Gia Chim Ba; Bc Kinh bn nm sau, trong tinh hinh hu nh nm chc tm huy chng vang, Emmons chi bn trung co 4,4 im, khin moi ngi ly lam kho hiu, mt ln na cho ngi Trung Quc oat mt huy chng vang.

Co ngi ly lam ngac nhin bi s bi him cua nhng sai lm, cho rng o la mt "tro ua" cua Thng ; co ngi ly lam ang tic cho anh, cho rng o la s trung hp tan khc; th nhng, tng khoc trong vong tay ngi v thng yu Katerine, Emmons moi ngi cam nhn c s thay i vi ai cua mt vn ng vin do tinh thn -lim-pich mang lai bng s than nhin cua anh va tinh cam m thm gia hai v chng.

1 2