Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Xa thu gianh Huy chng Bac Chu Khi Nam co tinh thn "Lp nghip t nho" rt binh tinh va vng vang
   2009-01-23 15:21:36    cri

Ngay 11-8-2008, xa thu Trung Quc Chu Khi Nam a gianh Huy chng Bac trong trn chung kt ni dung sung trng hi 10 met nam tai -lim-pich Bc Kinh. Nh moi ngi u bit, vn ng vin bn sung mun gianh c thanh cng trong cac giai thi u quc t la iu cc ky kho khn. Trong thi u, Chu Khi Nam a tru vng trc ap lc to ln, th hin s binh tinh va vng vang, chi ang tic khoang cach sit sao trong ln bn cui cung nn khng gianh c chc v ich.

"Vong 10 co to khng"? Nha v ich bn sung -lim-pich Dng Lng cho bit: Vong 10 chng khac nao nh mt l kim trn mt t giy trng. Tai -lim-pich A-ten nm 2004, Chu Khi Nam, chang trai 19 tui n t thanh ph n Chu, Trung Quc a a gianh Huy chng Vang ni dung sung trng 10 met nam vi 707,7 im, y cung la ky luc mi cua th gii trong ni dung nay.

Khoac ao i tuyn Quc gia nm 2003, Chu Khi Nam a tham gia -lim-pich A-ten nm 2004 vi t cach la thay th ng i do bi chn thng, th nhng anh a gianh c chc v ich va pha ky luc th gii trong khi ban thn khng gianh c t cach tham gia Th vn hi. Sau khi gianh c HCV tai -lim-pich A-ten, Chu Khi Nam cao 1 met 81 c moi ngi coi la "mt tay ngang" y tham vong, mt "tiu tng" co th lam cho bit bao anh tai phai "nga nga".

Bn nm qua i, Chu Khi Nam vi chiu cao 1 met 81 a khng cn phai nhum toc thanh mau vang nhat to ve "sanh iu", cung khng cn phai b "ria mep la tha" ra dang ngi ln na. iu khin moi ngi kinh ngac hn la chang trai co chut "then thung, dut de" trc cac phng tin truyn thng nm xa nay, tai cuc thi th nghim "Bc Kinh may mn" nm nay a th hin ln phong cua mt vn ng vin ky cu bng cu noi "Hoang nghnh tt ca cac vn ng vin nc ngoai n d giai va chuc moi ngi gianh c thanh tich tt tai -lim-pich". Cha th ma hun luyn vin trng Thng Tinh Xun phai tht ln rng "Cu be nay a khin ti bn tm rt nhiu".

Cuc i vn ng vi bn sung cua Chu Khi Nam cho n nay u xui cheo mat mai. Hi hoc cp hai bt u tp luy bn sung, theo hoc 5 nm tai trng th thao nghip d n Chu, nm 2002 tham gia vao i tinh, nm 2003 khoac ao i tuyn Quc gia. Cung trong nm o, Chu Khi Nam gianh chc v ich ni dung sung trng hi cua nam tai giai v ich toan quc va HCV ca nhn tai ai hi Th thao Trng Sa ln th 5. Nm 2004 v ich ni dung sung trng hi 10 met nam Cup th gii din ra tai Thai Lan, v ich chu A va HCV -pim-pich A-ten.

Tt ca u thun bum xui gio, cha trach co ngi noi rng "Chc v ich cua Chu Khi Nam chng khac nao chuyn tht c nh noi ua". Trong danh sach oan Th thao -lim-pich Trung Quc, muc "s thich" trong h s cua Chu Khi Nam ghi rng: s thich rng rai. Hun luyn vin Thng Tinh Xun cho bit Chu Khi Nam rt thich lt net va chi tro chi in t, nht la nhng tro chi u sung nh "Anh tai chng khung b". Chu Khi Nam cho bit vic anh thich chi tro chi in t khng co lin quan gi vi thi u. Nha v ich th gii i khi con chi tro bn sung trong cac cng vin, bi vi "bach phat bach trung" nn ng chu tro chi khng dam cho anh chi na.