Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 vn ng vin quc t xut sc nht 2008
   2009-01-21 17:20:59    Xin Hua
M u nm mi, cac trang Web ln Trung Quc ng loat tin hanh tng kt nm 2008, trin vong nm 2009. Nhn dip chao on nm mi, Trang thng tin in t cua Tn Hoa xa Trung Quc binh chon ra 10 vn ng vin quc t xut sc nht 2008.

1, Michael Phelps(My)

23 tui, gianh c 8 tm huy chng vang trong mn bi li tai -lim-pich Bc Kinh, khng nhng a vit lai ky luc gianh huy chng vang nhiu nht tai mt ky Th vn hi do Mark Spit, ngi ng hng cua anh gi, ma con tr thanh vn ng vin gianh nhiu huy chng vang nht trong lich s -lim-pich.

2, Usain Bolt(Gia-mai-ca)

22 tui, gianh c 3 tm huy chng vang trong ni dung chay 100 met nam, 4x200 met va 4x100 met tip sc, ng thi ba ln pha ky luc th gii. Thang 11, Bolt c Lin oan in kinh Quc t binh chon la vn ng vin xut sc nht nm 2008.

1 2 3 4 5