Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trng Lm: Nam vn ng vin bi li Trung Quc gianh Huy chng -lim-pich-II
   2009-01-16 16:51:16    cri

 

Tai Giai v ich bi li th gii nm 2007 din ra tai Men-bn, hun luyn vin Trn Anh Hng mt ln na tip xuc vi ng en-ni, trai qua ban thao, ng en-ni nhn li giup chi ao cho Trng Lm. iu ang noi la, sau khi ng en-ni nhn li, hun luyn vin cua vn ng vin Han Quc Pc Te Hoan cung a tim n ng en-ni, mi ng chi ao cho Pc Te Hoan. Trc li mi nay, ng en-ni a t chi, bi vi ng a nhn li chi ao cho Trng Lm.

Thang 11-2007, Trng Lm ln u tin ti -xtry-li-a tp hun, ngoai xuc ng ra Trng Lm cung khng khoi bn chn, lo lng. Anh cho bit, tuy khng phai la ln u tin i tuyn quc gia i nc ngoai tp hun, nhng ln nay la tp hun di s chi ao cua hun luyn vin c ly va va dai ni ting th gii, bi vy anh rt vui mng va phn khi. Con bn chn, lo lng la vi anh lo ngai thi gian tp hun ngn nh vy liu minh co th nng cao c trinh hay khng, co th iu chinh c tm trang hay khng.

Trong thc t, hai tun u ti -xtry-li-a, Trng Lm rt thich ng, thm chi cng tp luyn y con thp hn so vi trong nc. Th nhng, n tun th 3 thi khi lng tp luyn c nng cao va rt vt va, th lc co phn khng theo kip. Trng Lm cho bit, quan nim tp luyn cua hun luyn vin nc ngoai khac hn vi hun luyn vin trong nc, cung c ly 100 met, hun luyn vin Trung Quc cho rng thanh tich trong vong mt phut la c, khi at ti 58 giy a thoa man va khng oi hoi hn na. Th nhng, hun luyn vin nc ngoai cho rng nht inh phai at ti 55 giy, bi vy ti phai tip tuc tp luyn.

Thang 5 nm nay, di s chi ao cua ng en-ni, Trng Lm lai tp hun hai thang tai -xtry-li-a. Sau khi v nc, Trng Lm a lp ky luc toan quc ni dung bi t do 400 met vi thanh tich 3 phut 44 giy 97, va tip cn ky luc chu A ni dung bi t do 1500 met vi thanh ich 14 phut 55 giy 98. Thanh tich nay a khin cho gii bi li Trung Quc vui mng khn xit, cung lam cho cac phng tin truyn thng Han Quc phai bang hoang, bi vi thn ng cua ho Pc Te Hoan a i mt vi ap lc khng nho trc vn ng vin Trung Quc Trng Lm.

iu thu vi la, tai -lim-pich Bc Kinh, co rt nhiu vn ng vin Trung Quc la tp luyn di s chi ao cua hun luyn vin nc ngoai nh Trng Lm, vi du nh hun luyn vin u kim ngi Phap P-oen, hun luyn vin i bong r n Trung Quc Mach, hun luyn vin i Khuc cn cu n Trung Quc...Trong khi o, hun luyn vin cua nhiu i tuyn nc ngoai cung la ngi Trung Quc, vi du nh Lang Binh cua i bong chuyn n My, Kiu Lng cua i Th duc dung n My...

Khi th gii ngay cang hi nhp, th thao cung khng ngoai l, nng cao thanh tich thi u la c m cua vn ng vin cac nc. i vi vn ng vin va hun luyn vin ma noi, c phuc vu cho s nghip th thao vi ai nay la nim ao c va hanh phuc ln nht cua ho.