Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trng Lm: Nam vn ng vin bi li Trung Quc gianh Huy chng -lim-pich
   2009-01-09 15:34:12    cri

Khi vn ng vin chu A ng trn buc nhn HCV va HCB ni dung bi t do 400 met nam -lim-pich Bc Kinh, ca Trung tm bi li quc gia "Khi nc" Bc Kinh suc si hn bao gi ht, ngi chu A a ng ln trong mn bi li tng bi ngi u-My thng tri lu nay.

Vn ng vin Trung Quc Trng Lm a gianh Huy chng Bac vi thanh tich 3 phut 42 giy 44 trong trn chung kt ni dung bi t do 400 met nam -lim-pich Bc Kinh din ra ngay 10-8-2008, vit ln trang s nam vn ng vin bi li Trung Quc gianh huy chng -lim-pich.

Tra li phong vin tai hin trng, Trng Lm cho bit "Ti rt hai long, tuy chi kem hn chc v ich khng y mt giy nhng ti cho rng minh a n lc ht minh. i vi ban thn ma noi, hin nay ti vn cha at ti trinh cao nht, s phat huy cua ti hm nay a rt xut sc lm ri".

cp hai hun luyn vin cua minh: Trn Anh Hng va en-ni, Trng Lm noi "Ti rt bit n hun luyn vin, chung ti la mt tp th, moi ngi chung lng u ct mi co c thanh tich hm nay. Rt bit n hun luyn vin Trn Anh Hng, gia ti va hun luyn vin phi hp rt n y. Con hun luyn vin en-ni, tuy mi c na nm nhng chung ti a phi hp rt tt".

Khi vui mng trc thanh tich cua vn ng vin ngi chu A, moi ngi cung phat hin, vn ng vin Han Quc Pc Te Hoan gianh chc v ich ni dung bi t do 400 met nam va Trng Lm u co chung mt bi quyt thanh cng, ca hai u ra nc ngoai tp luyn hoc mi hun luyn vin nc ngoai n hun luyn, tich cc hp thu quan nim va phng phap tp luyn tin tin nht trn th gii hin nay, ng thi u thu c hiu qua ang mng.

Vn ng vin Han Quc Pc Te Hoan a tp luyn nc ngoai trong mt thi gian dai trc ngay khai mac -lim-pich. Con Trng Lm thang 10 nm 2007 va thang 5 nm 2008 a hai ln sang -xtry-li-a tp luyn vi hun luyn vin en-ni; trc ngay khai mac -lim-pich Bc Kinh, hun luyn vin en-ni con n Bc Kinh trc tip chi ao s tp luyn cua Trng Lm.

ng en-ni

en-ni la mt hun luyn vin gioi ni ting th gii trong cac ni dung c ly dai. Hoc tro cua ng tng pha ky luc th gii ni dung bi t do 1500 met nam. Bao chi -xtry-li-a nhn inh rng, en-ni a kt duyn vi Trng Lm ngay t vai nm trc. Tai -lim-pich A-ten nm 2004, en-ni luc o la hun luyn vin cua i -xtry-li-a a co cuc gp vi hun luyn vin i Trung Quc, sau o ng quen bit hun luyn vin cua Trng Lm va Trn Anh Hng, hai bn a cp ti vic en-ni giup hun luyn cho Trng Lm.