Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ngi sao mi trong lang th thao TQ
   2009-01-07 15:24:42    cri
Lu T Ca: ni ting trong "Khi nc"

Ngay 14 thang 8, i vi nhiu ngi ma noi co le chi la mt ngay thi u -lim-pich binh thng, nhng i vi i tuyn quc gia bi li Trung Quc, i vi Lu T Ca ma noi lai la mt ngay co y nghia quan trong. C gai min ng bc 19 tui nay oat c huy chng vang trong ni dung thi u bi bm vi thanh tich 2 phut 04 giy 18 va pha ky luc th gii. y la tm huy chng vang u tin, cung la tm huy chng vang duy nht cua vn ng vin bi li Trung Quc tai Th vn hi ky nay.

Sau -lim-pich, c gai min ng bc nay a ni ting trong ca nc. Lu T Ca cha bao gi che giu s "thanh cng rt nhanh chong" cua minh, nm 2004 tham gia i tuyn Thng Hai, nm 2007 tham gia i tuyn quc gia, cho du tr thanh nha v ich ca nc nhng cung cha thu hut c s chu y cua moi ngi. Bi vi, sau La Tuyt Quyn, i bi li Trung Quc a ng ngoai "b su tp" huy chng vang -lim-pich, nhng Lu T Ca a xut hin va s thanh cng cua chi a giup i tuyn Trung Quc tranh khoi s bi ri v khng huy chng vang.

Vu Dng: tuyn thu xut sc nht sau Cao Lng

Vu Dng 22 tui cung vi ng i Tinh, ngi ng hng a gianh c huy chng vang ni dung cu lng i n tai -lim-pich Bc Kinh, ngoai ra chi con hp tac vi Ha Han Bn gianh c huy chng ng ni dung hn hp nam n, thanh tich mt huy chng vang va mt huy chng ng ngay trong ln u tin tham gia -lim-pich tht ang mng.

i tuyn cu lng Trung Quc lun lun ao tao ra nhng tuyn thu xut sc ni dung i n kim hn hp nam n. Vu Dng mang m c im ni bt cua th h sinh sau nm 1985, ngi cao to, toc ngn. Cung vi mt s lao tng ln lt rut khoi i tuyn quc gia, Vu Dng t se ganh vac trach nhim cang ln hn.

1 2