Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ngi sao mi trong lang th thao Trung Quc(mn th duc dung cu va bong ban)
   2008-12-31 16:12:23    CRIonline
Ho la nhng hinh anh c ao trong lang th thao Trung Quc, rt nhiu ngi trong ho a tr thanh nha v ich th gii va gianh c huy chng vang -lim-pich khi cha y 20 tui. Ho co mt im ging nhau la bt k trc y hoc hin nay a va ang gianh c thanh tich ang t hao th nao, trong tng lai vn phai khng ngng n lc, bi vi ho u la nhng vn ng vin ra i sau nm 1985, ang tui thanh xun phi phi.

Tru Khai: vn ng vin gianh ba tm huy chng vang -lim-pich

Tru Khai sinh nm 1988, a gianh c ba tm huy chng vang -lim-pich quy gia ung vao tui 20, tr thanh ngi sao mi thu hut s chu y cua moi ngi nht tai -lim-pich Bc Kinh trong i mng m th duc dung cu Trung Quc.

S thanh cng cua Tru Khai khng phai la ngu nhin, trc -lim-pich Bc Kinh, Tru Khai a la vn ng vin chu lc khng th thiu c trong i tuyn th duc dung cu nam Trung Quc, tng gianh c huy chng vang ng i nam Giai v ich th gii, co s biu hin xut sc trong nhiu cuc thi u va co thc lc manh trong ni dung xa n va th duc t do.

Gt hai ba tm huy chng vang trong mt ky -lim-pich, nht la at c thanh tich xut sc ngay ln u tin tham gia Th vn hi, iu nay rt him co trong lang th duc dung cu canh tranh quyt lit. Xet v i hinh vn ng vin i tuyn quc gia th duc dung cu nam Trung Quc hin nay va cuc cai cach th ch thi u ma noi, mn th duc dung cu se ap dung quy tc mi sau nm 2008, s tuyn thu tham gia thi u ng i t 6 ngi giam xung con 5 ngi, s thay i nay cung la mt thach thc i vi nhng tuyn thu co u th trong ni dung th duc t do va xa n, nhng Tru Khai chi mi 20 tui, co t cht kha ni bt trong cac mt, hn na, trong cac ni dung khac, trinh tp luyn cua i tuyn Trung Quc u tng i cao, tin rng trong mt ng i nh vy, trinh cua Tru Khai nht inh se c nng cao rt nhiu.

Ma Long: t muc tiu Th vn hi Lun n

i tuyn quc gia bong ban Trung Quc a hi tu nhiu gng mt tuyn thu xut sc, Ma Long ln u tin c moi ngi bit n la Giai v ich thanh nin th gii nm 2004, luc o Ma Long gianh c hai tm huy chng vang trong ni dung ng i va n nam, tr thanh mt ngi sao mi thu hut s chu y cua moi ngi. Nm 2006, Ma Long 16 tui a co c mt c hi tham gia Giai v ich bong ban th gii Bremen va cung vi cac ng i gianh c tm huy chng vang Giai v ich bong ban th gii u tin trong cuc i minh.

Tai Giai v ich bong ban th gii thang 2 nm nay, Ma Long mt ln na gianh c huy chng vang ng i nam, mc du khng co duyn vi -lim-pich Bc Kinh, nhng Ma Long khng t bo, v ich trn chung kt Giai v ich Lin oan bong ban th gii khep lai cach y khng lu, xu hng vn ln cua Ma Long a nhn c s khng inh cua nhiu chuyn gia trong nganh. K ca hun luyn vin trng i tuyn quc gia bong ban nam Trung Quc Lu Quc Lng cung cho rng Ma Long co "chi ln", anh ang n lc vi Th vn hi Lun n.

Quach Dc va Ly Hiu Ha: hai ngi sao lp lanh trong lang bong ban n Trung Quc

 

Hai n vn ng vin Quach Dc va Ly Hiu Ha co rt nhiu im ging nhau, u xut thn t gia inh cng nhn An Sn, hai tay vt nay nm nay u chi mi 20 tui.

Quach Dc tng la ng vin sang gia nht trong lang bong ban n Trung Quc. Mc du gianh c huy chng vang ng i n tai -lim-pich Bc Kinh, nhng Quach Dc vn con khoang cach khng nho v mt trinh va tm ly so vi cac tuyn thu xut sc nht th gii. Tai cac cuc thi u ng i cua Giai v ich bong ban th gii Bremen nm 2006 va Quang Chu nm 2008, Quach Dc u thua lin tuc trong trn chung kt. Tai trn ban kt anh n n cua -lim-pich Bc Kinh, Quach Dc bi Vng Nam anh bai trong tinh hinh duy tri ty l chin thng i thu trn 70% tai cac cuc thi u trong i, thanh tich nh vy khin tng lai cua ngi sao hy vong nay bi moi ngi nghi ng.

So vi Quach Dc, Ly Hiu Ha trng cang chin mui hn, mc du khng co duyn vi -lim-pich, nhng Ly Hiu Ha cha bao gi t bo vic theo ui chc v ich, du th nao chi mi chi 20 tui, con ng tng lai con rt dai. Cho du bi Quach Dc anh bai trong trn chung kt n n cua Giai v ich bong ban th gii, khng gianh c huy chng vang, nhng tai Cup bong ban n th gii, Ly Hiu Ha lai mim ci n cung. Trong trn chung kt Giai v ich Lin oan bong ban th gii cach y khng lu, Ly Hiu Ha a thua trong vong u loai u tin, trn con ng trng thanh chc se gp khng it trc tr, y cung la cai gia phai tra cho vic trng thanh.