Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trong Man: Ngi gianh tm Huy chng Vang -lim-pich u tin trong lich s mn u kim nam Trung Quc-I
   2008-12-19 16:09:19    cri
Khi trn chung kt ni dung u kim chem cua nam tai -lim-pich nm 2008 kt thuc, vn ng vin Phap Ni-c-la L-pet khng sao tin c ngi gianh tm Huy chng Vang -lim-pich t tay minh lai la mt tay kim Trung Quc khng co tn tui gi, o la Trong Man.

Kt qua trn u 15:9, Trong Man vui mng khn xit trc thng li rc r nay cua minh. Hun luyn vin i u kim Trung Quc Vng Kin chay ln san u m hn thm thit Trong Man. La mt tay kim ky cu, Vng Kin khng th ng rng vn ng vin Trung Quc lai co th gianh c Huy chng Vang -lim-pich. Th nhng, gi y, c m nay cua ng a tr thanh hin thc.

Hun luyn vin ngi Phap Bao Ai- cung chay ln san u. ng m hn thm thit cu hoc tro cua minh. Sau khi i u kim n Trung Quc khng gianh c thng li trong ni dung kim chem n din ra ngay u tin, hun luyn vin huyn diu ngi Phap luc nay a "xa" ht moi ni bun phin m c trong long my ngay qua. Hun luyn vin huyn diu a ao tao ra "mt tay ngang" huyn diu trong lang u kim th gii.

Trong Man va ng Bao Ai- ging cao la c o 5 sao i vong quanh sn mt vong, cam n s c ng nhit tinh cua khan gia. Mn u kim a bc sang ngay thi u th 4, khan gia Trung Quc cui cung a c chng kin la c o 5 sao tung bay php phi trn san u kim.

1 2