Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 vn ng vin da en i u trong linh vc th thao
   2008-12-03 14:34:08    cri
Andrew Watson

Andrew Watson sinh nm 1857 Guiana thuc ia Anh, la cu thu ngi da en u tin trong lich s bong a Anh. Watson ln u tin tham gia thi u la ai din cho i Queens Park, nm 1874 anh u qun cho i tuyn quc gia Scotland, tr thanh cu thu xut sc nht cua Scotland. Nm 1881, trong trn u Scotland chin thng Anh vi ty s 6:1, chinh Watson la i trng cua i tuyn quc gia bong a Scotland luc o.

Gibson

Gibson la ngi da en u tin v ich Giai Qun vt Th gii Grand Slam. Chi tng bi cm tham gia thi u bi nguyn nhn phn bit chung tc, nhng nng khiu bm sinh xut sc cua chi cui cung giup chi vt qua "ranh gii phn bit chung tc". Trong cuc i th thao nha ngh, Gibson tt ca a gianh c 5 tai Giai Qun vt th gii Grand Slam.

Cathy Freeman

Freeman la ngi th dn -xtry-li-a u tin trong lich s gianh c huy chng vang -lim-pich, cung la vn ng vin ngi da en th hai thp sang ngon uc -lim-pich trong lich s -lim-pich. Chi gianh c huy chng vang trong ni dung thi u 400 met n tai ai hi Th thao -lim-pich Xit-ni nm 2000, sau khi chin thng, chi khoac Quc ky -xtry-li-a va c th dn trn ngi chay vong quanh sn vn ng chao mng thng li cua minh.

Cheste Williams

Williams la vn ng vin ngi da en mn bong bu duc u tin trong thi ky Nam Phi thi hanh chinh sach phn bit chung tc, giup i Nam Phi v ich th gii vao nm 1995. Nhng sau o quyt inh chm dt cuc i th thao nha ngh cua minh bi s phn bit chung tc cua ng i.

1 2