Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
   Chu La Hm: T cu be m yu tr thanh ngi gianh Huy chng Bac -lim-pich - II
   2008-11-28 15:35:07    CRIonline

Cui cung, ng Chu Mc buc phai ra ti hu vi Chu La Hm: Nu khng mun tp th duc dung cu thi ri khoi i v nha hoc hanh nghim chinh, sau nay cm khng c tp th duc dung cu na; nu tip tuc tp luyn thi phai chiu kho, khng s kho khn gian kh, tip tuc tp luyn n cung. Chu La Hm nghe cha noi vy lin tr v i Th duc dung cu, bng hanh ng chng minh vi cha v quyt tm cua minh.

ng Chu Mc tin tng cu con trai co hoai bao va quyt tm hn nhng a tre cung tui. ng noi "Chau no rt yu thich th thao, tuy chau nho tui nhng ti tn trong s la chon cua no. V mt tm ly ma noi, chau Hm kha vng vang, bi vi t nho a phai trai qua rt nhiu th thach". Trc thanh tich hm nay cua Chu La Hm, ng Chu Mc trong khi phn khi cung rt thng tm trc nhng kho khn va vt va ma con minh a vt qua.

Quang thi gian tp luyn th duc dung cu nay a t nn tang vng chc cho Chu La Hm sau nay chuyn sang tp nhay cu. Nm 1998 Chu La Hm ang co mt trong i tuyn th duc dung cu tinh An Huy a lot vao mt xanh cua hun luyn vin i nhay cu Trng ai hoc Thanh Hoa n tinh An Huy tuyn chon vn ng vin. Chu La Hm cung t tp luyn th duc dung cu chuyn sang tp nhay cu t y. Chu La Hm a th hin tai nng nhay cu c tri phu cua minh, ln lt c tuyn vao i tuyn cua Hai qun, i tuyn quc gia. Hn th na, Chu La Hm con gianh c thanh tich tt tai cac giai nh ai hi Th thao toan quc ln th 10, Cup th gii, Giai v ich th gii, s phat huy cua Hm kha n inh, ng tac chun xac, c cac phng tin truyn thng tn vinh la "ng vua cua s n inh".

Ti 23-8-2008, khi trn chung kt nhay cu 10 met nam -lim-pich Bc Kinh vn cha bt u, ca nha Chu La Hm a co mt trc man hinh nho t rt sm. Ban be thn thich u hi tu v nha ng Mc cung on xem cuc thi. Mi khi Chu La Hm xut hin trn u trng, ca nha lai v tay hoan h c vu cho Hm. Gi y, Chu La Hm a khng con la cu be dut de, e then na. Tuy nhin, ng Chu Mc luc nao cung thng nh con, mi ln goi in u hoi tinh hinh sc khoe cua con, dn do cn ke chu y tranh xay ra chn thng. ng cho bit "ti rt it khi hoi v thanh tich cua con, chi s se lam tng thm ap lc cho chau".

ng Chu Cng, ngi chu cua Chu La Hm cho bit, i vi vn ng vin nhay cu ma noi, tui ngoai 20 la thi ky vang. -lim-pich Bc Kinh i vi Chu La Hm va tron 20 tui ma noi chi mi la s m u. "Chu La Hm gianh c Huy chng Bac, nhng trong long ti lun coi chau la mt ngi hung. Ti se mai mai ung h chau, mong chau co s th hin xut sc hn na trong sau nay". Noi xong, ng Chu Cng nghen ngao ri nc mt, khng giu ni nim vui mng xuc ng va t hao v thng chau m yu ngay nao cua minh.