Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trng Di Ninh: "Minh v ich, ban co bun khng?"
   2008-11-14 16:47:27    cri
Nm 15 tui, Trng Di Ninh gy ting vang ln tai ai hi Th thao toan quc ln th 8, thng cy vt ky cu Dng Anh ngay trong trn u tin, sau o lai lin tip loai cac cy vt Ly Cuc, Kiu Hng, T Bao Hoa. Chin nm trc, Ninh tr thanh "c be tay ngang" tai Giai v ich bong ban th gii din ra Ha Lan, gianh giai nhi. Tuy nhin, Ninh lai khng gy ln c ting vang tai Xit-ni.

Huy chng vang tai Th vn hi A-ten 4 nm trc co th noi la inh cao u tin cua Trng Di Ninh khi va tron 22 tui, la bc i quan trong gianh toan b chc v ich cac giai th gii quan trong, cung anh du Ninh a vt qua c bong en cua "Thi ai Vng Nam". Co th noi y cung la s m u cua mt thi ai mi trong lang bong ban n th gii.

T ai hi Th thao toan quc ln th 9 nm 2001 n Giai v ich th gii nm 2003, Trng Di Ninh a la cy vt s mt th gii t lu nhng vn khng sao gianh c chc v ich th gii giai n n. Hai giai lin Ninh u gp Vng Nam trong trn chung kt, va ca hai ln u dn im trc, nhng cui cung lai thua Vng Nam. Bi vy, Ninh-mt c be rt ci m a thm nghi rng "Nu lai xut hin tinh hinh noi trn tai -lim-pich ln nay, minh se quyt tm khng tut khoi tm tay tm Huy chng vang, bi vi minh khng phai la Trng Di Ninh trc y na".

Tai -lim-pich ln nay, moi ngi a ghi nhn nu ci ti tn cua Trng Di Ninh. Chi khng phu nhn minh la canh chim u an mi cua i bong ban n Trung Quc na: "Lam canh chim u an la iu cc ky kho khn, khng phai mt sm mt chiu co th thc hin c, ti se yu cu nghim khc i vi ban thn, ganh vac trong trach nay, sm vai nay mt cach tt hn". Th nhng, ung nh Ninh a sa lai cu noi nay sau o 4 thang, s chuyn tip cua bong ban n Trung Quc khng th hoan thanh trong mt trn thi u nao o.

Sau khi gianh chc v ich th gii va Cup th gii nm 2005, thang 5-2006 Ninh lai dn i bong ban n Trung Quc gianh chc v ich giai ng i th gii din ra Br-m Cng hoa Lin bang c; th nhng, tai A vn hi -ha lai khng co tn cua Ninh trong danh sach i tuyn bong ban n Trung Quc. Tai Giai v ich th gii din ra Da-grep nm sau, Ninh lai thua Quach Dc trong trn ban kt, moi ngi phai tht ln rng "Lp tre ang gianh git quyn chu ao"; Tuy nhin, tai Giai v ich th gii din ra Quang Chu u nm 2008, Ninh a chng minh vi moi ngi thc lc cua minh. Tt ca nhng iu nay a c chng minh trong trn chung kt din ra ti 22. Cy vt ky cu Vng Nam trc o a tuyn b se giai ngh sau -lim-pich Bc Kinh chi gianh c huy chng bac, con Trng Di Ninh n nu ci ti tn bc ln buc nhn giai thng cao nht.