Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trng Di Ninh: "Minh v ich, ban co bun khng?"
   2008-11-07 14:43:26    CRIonline

Vi kt qua 4:1, Trng Di Ninh chi gi nm tay chuc mng mt cach may moc, cui chao khan gia ri lng le tr v ch ngi bn sn, thu don dung ca nhn. Khi i ln khan ai n ch cha me, Ninh cung chi mim ci, chng khac nao nh va trai qua mt trn thi u binh thng trong i tuyn vy.

Trng Di Ninh 26 tui a bao v thanh cng chc v ich. Bn nm trc, tai Th vn hi A-ten, ng i Ngu Kim Phong bi loai ngay trong vong u, ngi chi ca trong i la Vng Nam cung bi cy vt Xin-ga-po Ly Giai Vi loai trong trn t kt, chi con lai minh Ninh "n thng c ma" lot vao ban kt ri sau o la chung kt. Cung tai Th vn hi ln nay, Ninh a gianh tm Huy chng Vang -lim-pich th 100 cho oan Th thao Trung Quc.

Tai Th vn hi ln nay, Trng Di Ninh a hoan thanh nhim vu thi u ngay t trn ban kt sang 22. Trng Di Ninh a loai cy vt thn tng cua Nht Ban Phu-cu-ha-ra trong vong 1/8 i; hai cy vt Xin-ga-po Phung Thin Vi trong vong t kt, va Ly Giai Vi trong trn ban kt. Cui cung a cung ng i Vng Nam vao trn chung kt. Trn chung kt bong ban Giai n n -lim-pich Bc Kinh a din ra gia hai cy vt Trung Quc.

Trong tinh hinh khng co s chi dn cua hun luyn vin, Trng Di Ninh chinh chin a hng trm trn khng mt chut nao nung. Chi mt iu la, i thu cua minh va la ng i lai la ngi chi ca trong i tuyn quc gia. Khi thi u n hip th 4, Trng Di Ninh dn trc vi ty s 10:6, th nhng Vng Nam sau o lai gianh c hai im lin tip. Trng Di Ninh luc nay a qua quyt xin trong tai tam ngng, sau khi tr lai thi u Ninh a gianh thng li vi ty s 11:8. Kt qua nay a lam suy sup thanh luy vng trai cua i phng, trong hip thi u cui cung Ninh a gianh thng li vi ty s 11:3.

"Mun gianh thng li ban phai n lc 200%". Trng Di Ninh a noi nh vy khi bc xung buc trao giai thng. y cung la s nhn nhu trong 26 nm qua cua Ninh. Khi ln 5, me a Ninh i hoc mua, hoc bi va hoc u-su, th nhng, di s anh hng cua ngi cu, Ninh a yu thich mn bong ban. Me noi vi Ninh rng, nu con yu thich thi me cung ng y cho con tp anh bong ban, ti thiu cung ren luyn c sc khoe. Nao ng, s ren luyn nay a a Ninh n inh cao cua mn bong ban.

Mi ba nm trc, hun luyn vin Ly Tun ln u tin gp Trng Di Ninh trong i tuyn Bc Kinh, va nhn thy c be nay rt co tim nng phat trin, chi co mt iu khim khuyt la ng tac hi chm. Vi vy, trong mt ln tp hun, hun luyn vin noi nho vi Di Ninh rng, em hay thi u vi ban kia nhe, nu thua thi ng n y na. Di Ninh khng noi gi, va a n lc ht minh, cui cung chin thng i thu manh hn minh rt nhiu, t o Ninh a gianh c s chp thun cua hun luyn vin.