Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Quach Dc: Ngi sao hy vong cua bong ban n Trung Quc
   2008-10-31 17:03:52    CRIonline

Tai Giai bong ban -lim-pich Bc Kinh nm 2008, tuy bi loai ngay trong trn ban kt nhng cy vt tre Quach Dc a th hin xut sc trong trn gianh Huy chng ng. Quach Dc a thng cy vt Xin-ga-po gc Hoa Ly Giai Vi vi ty s 4:2, khin cho ba la c o 5 sao cung luc c keo ln trong Nha thi u th thao ai hoc Bc Kinh. Con Ly Giai Vi mt ln na xp th 4 tip sau Th vn hi A-ten.

Sau khi thua Vng Nam, ngi chi ca trong i bong ban n Trung Quc, Quach Dc cho bit minh cn phai iu chinh tm trang, dc sc gianh huy chng ng la trach nhim cua ban thn. Quach Dc a noi la lam c, ngay t u trn u a th hin s ap ao i vi Ly Giai Vi, thng lin tip hai hip u vi ty s 11:6 va 14:12. Tuy nhin, trinh cua Ly Giai Vi gn y tin b rt nhanh, tng thng Quach Dc vi ty s 3:0 trong Giai bong ban Quang Chu u nm nay. Sau o, Ly Giai Vi a san bng ty s, thng lin hai sec vi ty s 11:3 va 11:5. "Ti rt vui, khng co gi ang tic". Quach Dc noi sau trn u rng "Th vn hi ln trc ti chi tham gia ni dung anh i, gianh c huy chng ng. Ln nay a tham gia hai ni dung ng i va n n, gianh c mt HCV va mt HC a la rt hai long ri. Ti mi 20 tui, con co thi gian va khng gian nng cao". Quach Dc cho rng, ban thn con phai cai tin, nng cao v y chi va kha nng ng i trong thi u.

Sau khi Quach Dc gianh c huy chng ng, oan Th thao Trung Quc cung a ln u tin thc hin 3 la c o 5 sao cung luc c keo ln tai -lim-pich ln nay. Sau trn u, hun luyn vin cua Quach Dc, ng Khng Lnh Huy bay to hai long vi s th hin cua cac hoc tro. ng cho bit, sau khi thua trong trn ban kt, ng a lp tc n an ui Quach Dc, sau o a Quach Dc i xem bng ghi hinh v ky thut, nghin cu trn u vi Ly Giai Vi vao bui ti cung ngay.

ng Khng Lnh Huy cho bit, ngay sau trn thua bui sang, ng a lam cng tac t tng Quach Dc, "Ti va ng Thi Chi Hao an ui Quach Dc rng, thua cho ngi chi ca co gi ang bun, hn na ban thn qua thc trong th yu hn, khng co bao nhiu c hi gianh im". ng Khng Lnh Huy cho bit, sau bui nghi tra, ng va Thi Chi Hao a Quach Dc i xem bng ghi hinh cac trn thi u, phn tich tinh hinh ky thut va chin thut cua Ly Giai Vi, nhm chun bi cho trn u din ra vao ti cung ngay.

"Trn thi u cui cung nay rt kha, a hoan thanh nhim vu. Xet t nng lc, Quach Dc a co trinh rt cao, duy chi co khoang cach so vi cac cy vt ky cu Vng Nam va Trng Di Ninh v tinh n inh va kha nng ng bin ma thi. Quach Dc con tre, con co khng gian phat trin, tin tng Quach Dc se la ngi sao hy vong cua bong ban n Trung Quc". ng Khng Lnh Huy noi.