Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vng Nam anh du chm tron trinh cho cuc i th thao trong trn thi u cui cung
   2008-10-24 15:13:47    cri

 

Vng Nam vy chao khan gia sau khi kt thuc trn thi u. Chi lun n nu ci ti tn, tn kha nng th hin vi moi ngi s ep e nht cua minh. y cung la trn thi u cui cung trong cuc i th thao cua Vng Nam.

Vao hi 20 gi 25 phut ngay 22-8-2008, tai Nha thi u th thao ai hoc Bc Kinh a din ra trn chung kt bong ban n n -lim-pich Bc Kinh, cy vt ni ting Trung Quc Vng Nam bc ra sn vi nu ci ti tn. Trn u chinh thc bt u vao hi 20 gi 30 phut. Mi khi gianh c im Vng Nam u chuc mng mt ln, con khi mt im chi lai ci nhoen, sau o ngng u trm t, chc chi ang nghi tai sao minh lai mt im.

Kt qua trn u, Vng Nam thua ng i Trng Di Ninh vi ty s 1:4, gianh Huy chng Bac. Tuy vy, Vng Nam khng h nui tic, chi noi sau trn u rng "Hm nay ti phat huy rt tt, rt phn khi, bi vi cuc i th thao cua minh a anh mt du chm tron trinh".

Tam nm trc, tai Th vn hi Xit-ni nm 2000, Vng Nam gianh hai Huy chng Vang ni dung n n va i n, tr thanh cy vt s mt cua i bong ban Trung Quc sau ng A Binh.

Tai Th vn hi A-ten nm 2004, Vng Nam tham gia thi u vi t cach la nha v ich, nhng tic thay chi a bi loai trc vong t kt n n. Cung t o, chi nay sinh y inh giai ngh, hn na trinh cua chi cung tng mt dao sa sut. Cung vi vic nay la nhng cy vt tre Trung Quc nh Trng Di Ninh, Quach Dc, Ly Hiu Ha...co tin b vt bc.

Th nhng, -lim-pich nm 2008 c t chc tai Bc Kinh, tham gia -lim-pich trn sn nha i vi vn ng vin ma noi co sc cun hut to ln. Vng Nam quyt inh thach thc vi chinh minh, chi a mit mai tp luyn. Tuy nm 2008 va tron 30 tui, song Vng Nam khng mun l mt c hi tt cho l ha man hoan my cua minh.

1 2