Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  N thn may mn a phu h cho Ma Lm-2
   2008-10-17 17:12:17    cri
Ma Lm 28 tui, co th noi a thuc lp an anh trong i tuyn Trung Quc khng thiu nhn tai, th nhng s ln tham gia -lim-pich cua Ma Lm chi ngang bng vi cy vt an em Vng Hao; Ma Lm thm chi c t cho cai tn la "Nha v ich th gii kh mnh" trc ngay anh gianh c Huy chng Vang ni dung i nam Th vn hi A-ten.

Tai Cup th gii din ra Ha Lan nm 1999, Ma Lm oat chc v ich n nam va c coi la "s phat hin ln nht" cua i Trung Quc tai Cup th gii ln nay, sau o Ma Lm lai co mt trong oan Trung Quc tham d -lim-pich Xit-ni. Thang 10-2000, Ma Lm la ngi u tin oat chc v ich th gii sau khi Lin oan bong ban th gii quyt inh s dung loai bong mi co ng kinh ln hn trc y tai Cup th gii din ra Dng Chu Trung Quc, ng thi cung tr thanh cy vt chu lc cua Trung Quc, tuy nhin Ma Lm vn phai nep minh sau anh hao quang cua nha v ich th gii Vng L Cn.

Tuy Ma Lm 4 ln oat chc v ich th gii nhng moi ngi khng th qun trang s cy vt xut sc nay lai lun chi gianh c ngi th 2 trong ni dung n nam Cup th gii. Nhin lai chng ng khoac ao i tuyn quc gia hn 10 nm, moi ngi khng th nao qun cu noi tng kt cua Ma Lm rng "-lim-pich la tro chi danh cho nhng ngi dung cam". Ma Lm nhn inh s th hin nhe nhom trong cac giai v ich th gii cua Vng L Cn la "quan tinh gianh thng li", chng khac nao nh anh tham gia Cup th gii vy; so sanh s khac bit vi Vng L Cn, Ma Lm noi Vng L Cn la cy vt co thc lc chi s dung mt cach anh vinh vin, con minh thi chi tic rng khng co n 1000 cach anh ma thi.

Trong cuc hop bao sau khi kt thuc mn bong ban tai -lim-pich Bc Kinh, hun luyn vin trng i bong ban nam Trung Quc Lu Quc Lng nhn inh v Ma Lm rng "T khi thua trong trn chung kt n nam nm 1999 n nay a tron 10 nm, 10 nm mai gm la ch i gi phut then cht nay". Lu Quc Lng hoi Ma Lm rng: cu co mun vt t va Khng Lnh Huy tr thanh nha v ich 4 giai th gii hay khng? iu nay hoan toan do cu t la chon". Ma Lm chi ci mt cach kin inh.