Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 hun luyn vin ni ting trn u trng -lim-pich Bc Kinh--1
   2008-10-08 14:45:13    Xin Hua
Trong gi phut cac nha v ich -lim-pich bc ln buc nhn huy chng, it ai chu y n ngi gn gui vi nha v ich nht, o la hun luyn vin. Lng le ng ng sau cac nha v ich, chinh s o sc gia cac hun luyn vin ni ting sau y mi khin cho u trng -lim-pich quyt lit va hp dn nh vy.

Hun luyn vin Bowman: thy nghim tro gioi

Phelps ln u tin gp hun luyn vin cua minh--Bowman vao nm 11 tui, nhng a tre vi dang ngi hi c bit nay a thu hut s chu y cua ng Bowman, tng cng th lc phi thng cua Phelps tr thanh muc tiu theo ui sut i cua Bowman. i mt vi tre em hiu ng khng bit mt moi, Bowman khng ngng tng khi lng tp luyn cho Phelps, k ca tt Giang sinh cung khng cho nghi, mt khac, nhm giam bt ap lc cho Phepls, Bowman con "truyn" ca s thich m nhac cua minh cho vn ng vin thin tai nay.

Glen Mills: ng c cua ngi chay nhanh nht hanh tinh

Thi nin thiu Bolt rt ham m cac cuc lin hoan khiu vu. Mai n bn nm trc, Bolt mi gp c mt hun luyn vin ly tng----Glen Mills, ng khin Bolt ly lai long tin va gianh c thanh tich huy hoang hin nay.

i vi vic tham gia hai ni dung chay 100 met va 200 met tai -lim-pich Bc Kinh, la hun luyn vin, ng Mills luc u cung co chut lo lng, nhng sau khi lam ro nguyn nhn tham gia thi u cua Bolt tht s khng phai vi thanh tich, ng Mills cui cung a ra mt quyt inh vi ai, ng y hoc tro cng cua minh tham gia ba ni dung thi u, nh vy mi co ba ky luc th gii mi cua Bolt.

Lang Binh: nha chi huy i tuyn bong chuyn n My

Nm 2005, khi Lang Binh chinh thc tip nhn i bong chuyn nay, i bong chuyn My con trong thi ky giap hat, i ngu khng c hoan chinh, nhng n nm 2007, i My lai anh bai cac i Bra-xin, Cu-ba v.v. mt cach thn ky, gianh c tm ve tham gia -lim-pich. Nm 2008, di s dn dt cua ba, i tuyn My ri rac nay bung phat sc gn bo cha tng co, mt ln na lot vao chung kt -lim-pich sau 24 nm.

Lu Vinh Phuc: hun luyn vin ni ting, hun luyn vin co phuc

Vi trong tn co mt ch Phuc, hun luyn vin i giu- Trung Quc Lu Vinh Phuc c goi la "hun luyn vin co phuc", hoc tro Ly Trung Vn, Trang Hiu Nham, Tn Phuc Minh, Vin Hoa ln lt gianh huy chng vang tai -lim-pich nm 1988, 1992, 1996, 2000. Trc ngay khai mac -lim-pich Bc Kinh, ng Lu Vinh Phuc tng noi mt cach chc chn rng nu co mt tm huy chng vang thi chc chn thuc v Dng Tu L, qua nhin, ng noi nh inh ong ct, Dng Tu L a chng minh nng lc cua minh trn u trng -lim-pich.

ng Huy, ngi cha cua i nhay cu -xtry-li-a

Trn u trng -lim-pich A-ten bn nm trc, Newbery cua i -xtry-li-a a chin thng cac vn ng vin ni ting Trung Quc Lao L Th trong ni dung nhay cu 10 met n, ly lai tm huy chng vang cho i -xtry-li-a sau 80 nm. Trn u trng -lim-pich Bc Kinh nm 2008, Mathew cua i -xtry-li-a lai oat huy chng vang t tay i nhay cu mng m Trung Quc, hun luyn vin trng ngi Trung Quc cua i -xtry-li-a tht s xng ang vi tn goi "ngi cha cua i nhay cu -xtry-li-a".