Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  S t pha tai -lim-pich Bc Kinh
   2008-10-01 14:02:27    cri
Mt cu cach ngn ni ting cua phong trao th thao -lim-pich la "Cang nhanh, Cang cao, Cang manh", tai -lim-pich Bc Kinh a co rt nhiu vn ng vin lam nn nhng iu huyn diu vt qua ngi i trc, t pha i vi chinh minh.

Mai-cn Phen:

Mai-cn Phen a lam nn s t pha kho co th tng tng tai Trung tm bi li quc gia "Khi nc" Bc Kinh. Mt minh anh gianh c 8 HCV, hn na con pha 7 ky luc th gii va mt ky luc -lim-pich. Vi 14 HCV va 2 HC, Mai-cn Phen a tr thanh ngi gianh c nhiu huy chng vang nht trong lich s -lim-pich.

 

Bn:

i xng vi Mai-cn Phen la vn ng vin Gia-mai-ca Bn, anh a ba ln gianh chc v ich va ba ln pha ky luc th gii trong cac ni dung chay 100 met, 200 met va tip sc 4x100 met tai Sn Vn ng quc gia T chim Bc Kinh. Trong o hai ky luc th gii v 200 met va 4x100 met la nhng ky luc a phu mt lp bui day vi ch qua lu a trn 10 nm ma khng co ai pha c. Vi vy, Bn a tr thanh "siu ngi bay" u tin mt minh pha ba ky luc trong lich s -lim-pich.

Y-xin-bay--va:

Y-xin-bay--va lai mt ln na lp nn ky luc mi vi ln nhay cui cung tai Sn Vn ng T chim Bc Kinh. Vi cao 5 met 05, chi a ln th 24 pha ky luc th gii, hn na chi vn tran y nim tin se lam nn iu huyn diu mi pha ky luc th gii trong giai thi u ln ti.

Bi bm 200 met:

Lu T Ca a pha ky luc th gii vi thanh tich 2 phut 04 giy 18 trong cuc thi bi bm 200 met n, tr thanh "ba hoang bm bm Trung Quc" u tin trong lich s -lim-pich. ng i cua chi la Tiu Lu Dng cung pha ky luc th gii, ca hai u tr thanh vn ng vin co thanh tich di 2 phut 05 u tin trn th gii.

1 2