Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vt ln trong trc tr: Nha v ich n t vung min nui Nghi Mng L
   2008-09-19 14:28:20    cri

 

Vao hi hn mt gi chiu ngay 14-8, tai Trng bn -lim-pich Bc Kinh, cung vi ting sung trng hi "gion gia" nhng lam moi ngi hi hp, tm Huy chng Vang ni dung sung trng hi ba t th 50 met na cua ai hi Th thao -lim-pich mua he ln th 29 a san sinh. Qua la mt iu trung hp, cung vao ngay 14-8 cua 4 nm trc, tai Th vn hi A-ten, cung c gai tinh Sn ng, Trung Quc nay a gianh tm Huy chng Vang u tin tai ai hi Th thao mua he ln th 28 va c moi ngi tn vinh la mt "tay ngang" trong ni dung sung trng hi 10 met n Th vn hi A-tan, o vn ng vin bn sung Trung Quc L-c gai n t vung min nui Nghi Mng, tinh Sn ng.

L trng co ve manh mai, yu t, kho ai co th gn c vi mt xa thu sung trng hi. L sinh ra va ln ln tai vung min nui Nghi Mng, t nm 2002 c khng ngng thach thc vi chinh minh, chin thng chinh minh, lin tip gianh c cac chc v ich tai cac giai bn sung th gii, va lp nhiu ky luc th gii ma moi ngi khng th tng tng c.

1 2