Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hai chi em trt bng tc ni ting Trung Quc
   2008-08-29 15:43:48    Xin Hua
--Tip:Cung t o hai chi em Dng Dng coi nhau la i thu canh tranh, tich cc chun bi cho Th vn hi mua ng din ra tai Na-ga-n Nht Ban.

Tai Th vn hi mua ng Na-ga-n din ra thang 2-1998, trang thai cua hai chi em Dng Dng u rt tt, nht la Dng Dng chi a pha ky luc th gii trong vong u loai. C hi a co nhng lai khng nm bt c. Trong cuc thi trt bng tc c ly ngn rt chu trong s phi hp v chin thut, hai chi em Dng Dng a co s sut trong vn phi hp nn a tut khoi tm tay tm huy chng vang ao c t lu, anh phai nui tic va nhn nai ch i thm 4 nm.

Hai chi em Dng Dng va Dng Dng trong thi u

Trc tr a lam cho hai chi em Dng Dng cang thm kin cng, va tinh ban, tinh ng i gia ho gn bo hn bao gi ht. Hai ngi co chiu cao, th trong nh nhau, tuy nhin lai co rt nhiu im khac nhau.

Bn nm a qua i, Th vn hi mua ng Xan-lch ln th 19 nm 2002 ang n gn, hai chi em Dng Dng mong i thi khc thc hin c m a n. Vao hi 11 gi sang ngay 17-2-2002 gi Bc Kinh a din ra trn chung kt trt bng tc c ly ngn 500 met n. Dng Dng chi khoac ao i tuyn quc gia Trung Quc tham gia thi u, con Dng Dng em ngi trn khan ai c vu. Cuc thi bt u, Dng Dng chi lun dn u va v ich u tin. Chi phn khi gi tay vy chao Dng Dng em trn khan ai. Dng Dng em vui mng ri nc mt. Chi vui mng vi tm huy chng vang u tin ma oan Trung Quc gianh c trong 22 nm tham gia Th vn hi mua ng nay, cung vui mng va cam ng trc s th hin cua Dng Dng chi.

Hai chi em Dng Dng va Dng Dng chuc mng thng li

Luc nay, Dng Dng em ang ch i n trn chung kt 1000 met n, y cung la ln phi hp cui cung tai Th vn hi mua ng cua hai chi em co tn oc cung m nay. Mt ngi a tr thanh nha v ich th gii, con mt ngi thi a gianh nhiu huy chng Th vn hi mua ng nht cho oan Trung Quc, hai chi em a gn bo vi nhau trong bao nhiu nm trn ng bng. Vao hi 11 gi sang ngay 24-2-2002, trn chung kt trt bng tc c ly ngn 1000 met n m man. y la c hi tt nht hai chi em Dng Dng gianh vinh d v cho t nc. i thu cua ho la vn ng vin Han Quc, nha v ich ni dung 1500 met. Dng Dng em a vn dung qui tc chn ngi mt cach hp ly tiu hao th lc cua i phng. Chin thut nay la vi xem xet n sc deo dai cua Dng Dng chi vt tri so vi cac cu thu khac, tc v nc rut rt nhanh, bao am khng th lot tm huy chng vang nay. Trong thm tm hai chi em Dng Dng luc nay chi co mt iu, o la gianh tm huy chng vang cho oan Trung Quc.

Chi 1 phut 36 giy ngn ngui, Dng Dng chi a cham ich, phong vin a tin vi hang tit kha mi me: Tinh chi em a lam nn tm huy chng vang th 2. Hai chi em Dng Dng vui mng khn xit trc thng li nay, va co chung mt nim kiu hanh va hanh phuc hn bao gi ht, o la gianh vinh d v cho t nc.