Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hi Th thao -lim-pich Lun n thuc y phong trao -lim-pich phat trin
   2008-07-09 17:32:40    CRIonline
Nm 1908 cach y va tron 100 nm, Lun n Anh a ng cai ai hi Th thao -lim-pich ln th 4. Nm 1948, Lun n lai ng cai ai hi Th thao -lim-pich ln th 14. Mc du hai Th vn hi nay a din ra cach y rt lu, nhng anh hng cua ca hai Th vn hi i vi -lim-pich hin ai lai rt su xa.

Ngay 13 thang 7 nm 1908, Th vn hi ln th 4 a khai mac tai Lun n. Mc du sng mu bao phu day c, ma lin tuc, nhng l khai mac vn thu hut ng ao khan gia Anh tham gia. Nhc n vic t chc Th vn hi ky nay, Giam c iu hanh ng nhim Uy ban -lim-pich Anh Clegg cho bit, Lun n t chc Th vn hi trong bi canh rt vi va. Vi nui la t nhin bung phat I-ta-li-a, nc ng cai ban u Th vn hi nay, Uy ban -lim-pich Quc t tim n Lun n, mong Lun n thay th t chc Th vn hi ln nay.

Chinh vi vy, Lun n ln u tin tr thanh thanh ph ng cai Th vn hi mt cach bt ng. Mc du thi gian gp rut, nhng Lun n khng nhng t chc thanh cng Th vn hi ln nay, ma con m ra rt nhiu tin l cho -lim-pich hin ai. ng Clegg cho bit, Th vn hi nay ln u tin quy inh, tai l khai mac cac oan th thao phai mc ng phuc va tin vao sn diu hanh vi quc ky nc minh i u.

Th vn hi ln th 4 a thu hut s tham gia cua hn 2000 vn ng vin n t 22 nc, nhiu hn tng s vn ng vin cua ba ky Th vn hi trc o. Nc chu nha Anh a c mt oan th thao s nht gm co 710 thanh vin. Tai Th vn hi ln nay, bt u quy pham hoa huy chng -lim-pich, kiu dang tiu chun cua huy chng la mt chinh s dung an thng nht cua Uy ban -lim-pich quc t, mt sau do nc ng cai thit k lam ni bt vi th va vai tro cua Uy ban -lim-pich quc t, th hin c sc cua nc ng cai.

Nhiu ch xy dng tai Th vn hi Lun n nm 1908 c s dung cho n hin nay, chng han nh sa lai n vi o lng chiu dai thanh n vi o lng quc t, quy inh nghim ngt t cach cua tuyn thu tham gia thi u v.v. C ly cua mn ma-ra-tng hin nay cung c quy inh tai Th vn hi ln nay.

Sau 40 nm, nm 1948, tuyn thu cac nc trn th gii mt ln na hi tu tai Th vn hi ln th 14 t chc tai Lun n. y la Th vn hi u tin sau 12 nm bi gian oan bi Chin tranh th gii ln th hai, tng trng cho khi im mi cua phong trao -lim-pich. Ngi dn a nm trai kh au mt i ngi thn va qu nha bi tan pha trong chin tranh keo dai, nhng cui cung a ch c Th vn hi tng trng cho hoa binh va hu nghi.

Sau Chin tranh th gii ln th hai, nhiu nc thoat khoi ach thng tri thc dn mi thanh lp cung ln lt c mi tham gia ngay hi -lim-pich nm 1948, co ti 59 nc va khu vc ti tham gia, y cung la con s pha ky luc luc by gi. Con s vn ng vin thi vt qua 4000 ngi.

Khach quan ma noi, cuc chin tranh a tac ng rt ln i vi ca th gii, nhiu nc bn biu vi cng tac khc phuc hu qua v moi mt, khng co tin u t cho s nghip th thao, thanh tich thi u cua Th vn hi ky nay khng xut sc: tt ca a pha 4 ky luc th gii, con tai mn in kinh khng pha mt ky luc th gii nao, y la iu cha tng co trong lich s -lim-pich. La nc chu nha, Anh cung chi oat c 3 huy chng vang tai Th vn hi ln nay.

Mc du vy, nhiu cai u tin ma hai Th vn hi Lun n a lai cho th gii n nay vn con gia tri, tr thanh ni dung va hinh thc c inh cua -lim-pich hin ai. Nht la vao nm 1948, -lim-pich ln u tin c truyn hinh tai ch, tinh thn va ly tng -lim-pich c cang nhiu ngi bit n. Cho du ky thut lac hu, hai ky Th vn hi nay khng th so sanh vi cac ky Th vn hi hin nay, nhng di san -lim-pich cung nh vai tro tich cc k tha cai trc m ra cai mi trong vic thuc y phong trao -lim-pich phat trin ma hai Th vn hi Lun n a lai se sng mai vi thi gian.