Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hai ky Th vn hi Pa-ri sang tao
   2008-07-02 15:25:24    cri

 

Thanh ph Pa-ri tng hai ln t chc Th vn hi mua he vao nm 1900 va nm 1924. Hai ky Th vn hi nay mc du khng quy m va co anh hng nh hin nay, nhng nhng sang tao trong cac mt sp xp mn thi u v.v. a ong gop xut sc c ghi nhn trong s nghip phat trin cua phong trao -lim-pich.

"Hai ky Th vn hi nay u din ra trong thi ky chuyn i. Mt mt no a gi lai nhiu lut l cu cua th ky trc, mt khac mt s im sang tao cua no lai anh du s ra i cua thi ky mi."

y la nhng li tng kt cua nha lich s th thao Phap Terret i vi hai ky th vn hi nay. ng Terret la Pho Giam c Trung tm nghin cu va sang tao th thao Trng ai hoc s mt Lyon Phap, ng thi la tac gia cua cac tac phm th thao nh "-lim-pich Pa-ri nm 1924" v.v.

Khi cp ti Th vn hi nm 1900, ng Terret chi ro, Th vn hi nm o thc ra la mt phn cua Hi ch Th gii Pa-ri. Mc du luc o moi ngi thiu s hiu bit i vi th thao -lim-pich, nhng iu nay khng th ngn can Th vn hi ln nay thu c thanh cng trong mt s mt. Con iu ang ghi nh nht cua Th vn hi nm 1900 la n vn ng vin ln u tin c tham gia thi u. ng Terret noi:

"N vn ng vin a tham gia 11 mn thi u. Mn thi u thu hut moi ngi quan tm nht la mn qun vt, co 15 n vn ng vin tham gia; sau o la mn anh gn, co 19 n vn ng vin tham gia; ngoai ra con co mt n vn ng vin tham gia mn ua thuyn bum. 3 mn thi u nay tng cng san sinh 6 tm huy chng vang."

1 2