Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tinh hoa cua Th vn hi Xit-ni nm 2000
   2008-06-25 15:52:55    Xin Hua

ai hi th thao -lim-pich Xit-ni nm 2000 n nay vn la ai hi th thao ln nht, ca thay co 10.651 tuyn thu tham gia thi u 300 ni dung. Tam thi khng ban n quy m cua ai hi th thao ln nay, chi ring v cng tac t chc tuyt vi cua Xit-ni a khin ngi ta lai dy ln nim tin i vi th thao -lim-pich. Vn ng vin Fischer oat c hai tm huy chng vang tai ni dung xung ca-i-c, tr thanh n vn ng vin u tin gianh c huy chng -lim-pich trong vong 20 nm. Ryoko Tamura, tuyn thu Giu- Nht Ban tng thua trong trn chung kt hai ky Th vn hi Barcelona va Th vn hi Atlanta, a ly lai khi th tai Th vn hi Xit-ni, gianh c huy chng vang. Redgrave tr thanh vn ng vin u tin lin tip gianh c huy chng vang mn ua xung tai 5 ky Th vn hi. i bong chay My tr thanh nha v ich vi hinh anh thi u khin moi ngi xuc ng, ho anh bai tt ca i thu trong tinh hinh bi thua ca ba trn lin.

Cathy Freeman thng li trong trn chung kt mn chay ni dung 400 met

Vn ng vin in kinh ni ting -xtry-li-a ngi vinh d thp sang bn la thing tai l khai mac -lim-pich, chi a ai din cho nhng ngi mong mun ngi dn da trng va ngi ban x hi nhp vi nhau, cung la nim hy vong gianh huy chng cua ngi ban x. 10 ngay sau, Freeman tham gia ni dung chay 400 met va gianh huy chng vang vi u th ro rt trc s vui mng xuc ng cua khan gia.

Anh hung 17 tui

Vn ng vin bi li ni ting -xtry-li-a Ian Thorpe khng nhng gianh c huy chng vang tai ni dung 400 met t do nam, ma con pha ky luc th gii cua minh, sau o lai chin thng tai ni dung bi tip sc 4x100 met t do nam, ng thi mt ln na gianh c huy chng vang tai ni dung 4x200 met t do nam, ngoai ra con oat c mt tm huy chng bac tai ni dung 200 met t do nam.

ouillet mt ln na tr thanh nha v ich

Vn ng vin Giu- Phap Douillet tng lo lng minh khng th i n inh cao th thao na, bi vi do chn thng vai va lng nghim trong khin anh buc phai ri khoi u trng hn mt nm, nhng anh lai chin thng vn ng vin Shinichi Shinohara Nht Ban trong trn chung kt quan trong, lin tuc oat c huy chng vang trong hai ky Th vn hi.

S kin quan trong

Tai l khai mac -lim-pich Xit-ni, oan ai biu th thao Han Quc va Triu Tin cung bc vao sn trong mt mau c sc ao, y la ln u tin xut hin tinh hinh nh vy k t khi hai nc ct t quan h ngoai giao sau cuc chin Triu Tin thp nin 50 th ky trc, la mt s kin ht sc to ln.

Co mt s im co th chng minh Ban T chc a chp nhn thn phn cua ngi ban x -xtry-li-a, va cho phep ho xut hin trc cng chung. Ngi rc uc u tin la vn ng vin in kinh ngi ban x Freeman, vn hoa ngi ban x cung la nguyn t quan trong tai l khai mac.

Nhm bao am mi trng lanh manh va tun thu Hip c -lim-pich, trong thi gian din ra Th vn hi, cac ni nh sn nha thi u, quan ru va khach san, ni cua vn ng vin trong lang -lim-pich va phng tin giao thng u cm hut thuc la.

Vn ng vin ng-ti-m tham gia thi u vi t cach ca nhn rc c 5 vong tron -lim-pich khi bc vao sn tai l khai mac.