Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  B Phuc Lac Lac - Linh vt cua Pa-ra-lim-pich Bc Kinh nm 2008
   2008-06-11 16:31:37    CRIonline

Y tng thit k Linh vt cua Pa-ra-lim-pich Bc Kinh n t nn vn minh canh tac nng nghip c xa Trung Quc, co c im nh sau:

1, Mang m y tng phong phu cua Pa-ra-lim-pich Bc Kinh va tinh thn -lim-pich

Con b, thc tha, cn cu, kin cng, khng chiu tht bai. Hinh anh tt ep cua chu b a chan cha tinh thn gng sc khng ngng va phn u ngoan cng cua vn ng vin ngi khuyt tt, phu hp vi phm cht phn u vn ln cua vn ng vin ngi khuyt tt va y tng "vt ln chinh minh, hi nhp va chia se" cua Pa-ra-lim-pich Bc Kinh.

Con b, hin lanh, lac quan, cn cu, a th hin mt thai sng tich cc. ai hi -lim-pich xng mt trit hoc v cuc sng phai tich cc vn ln, ai hi Pa-ra-lim-pich cang xng ngi khuyt tt c hng quyn li thi u trn trng ua nh ngi manh khoe, ng thi ap dung tinh thn nay trong cuc sng, lam ngi khoe manh trong cuc sng, gop phn cho s tin b cua xa hi.

2, Th hin con ngi va thin nhin chung sng hai hoa, phan anh ly tng "-lim-pich mau xanh, -lim-pich nhn vn" cua Th vn hi Bc Kinh

Chu b la mt trong nhng loai ng vt gn gui thn thit nht vi con ngi, no hu hao, trung hu, thn thin, khoe manh. Trong qua trinh tin trin lu dai cua nn vn minh th gii, bai ca muc ng la s mong i va ca ngi cua con ngi i vi cuc sng hai hoa, hinh anh chu b xut hin rng rai trong canh sng in vin gia thin nhin, th mng thanh thai, tran y y th c miu ta trong cac tac phm ngh thut va vn hoc, th hin s mong i va nim hy vong cua con ngi i vi y tng chung sng hai hoa vi thin nhin.

Ngoai ra, trong vn hoa truyn thng Trung Quc, chu b con co ham y ma thun gio hoa, bi thu, binh an, tt lanh.

1 2