Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Huy chng -lim-pich Bc Kinh
   2008-06-04 16:56:57    cri

 

Ngay 27 thang 3 nm 2007, nhn 500 ngay gi m ngc khai mac Th vn hi Bc Kinh, Ban T chc -lim-pich Bc Kinh a cng b kiu dang cua cac b huy chng -lim-pich Bc Kinh. ng kinh cua tm huy chng ai hi Th thao -lim-pich Bc Kinh nm 2008 la 70 mi-li-met, day 6 mi-li-met. Mt chinh la an theo quy inh cua Uy ban -lim-pich Quc tN Thn chin thng Hy Lap vi i canh trn vai va u trng Panathinaiko Hy Lap. Mt sau c kham ngoc bich tao hinh hoa vn rng c ai Trung Quc, trn an bng kim loai chinh gia co khc huy hiu -lim-pich Bc Kinh.

1, Vai net v y tng thit k huy chng -lim-pich Bc Kinh 2008

ng kinh cua huy chng -lim-pich Bc Kinh la 70 mm, day 6 mm. Y tng thit k huy chng ly t tao hinh ngoc bich co hoa vn rng c ai Trung Quc, lam bng cht liu "vang" va "ngoc" tng trng cho s cao quy va c hanh tt ep, th hin gia tri va nim vinh d ly "ngoc" vi vi "c" co t thi c cua dn tc Trung Hoa.

Mt chinh cua tm huy chng -lim-pich Bc Kinh la an theo quy inh cua Uy ban -lim-pich quc t, tc N Thn chin thng va toan canh u trng Panathinaiko Hy Lap. Mt sau c kham ngoc bich, trn an bng kim loai chinh gia co khc huy hiu -lim-pich Bc Kinh. Moc cua huy chng c thit k bng ngoc co hoa vn hai con rng.

1 2