Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Lich s rc uc cua Th vn hi
   2008-05-14 14:37:41    CRIonline

Hoat ng rc uc -lim-pich Bec-lin nm 1936

Hoat ng rc uc -lim-pich ln u tin la Th vn hi Bec-lin nm 1936. Luc o, mt ngon uc c thp sang i qua 7 nc Hy Lap, Bun-ga-ri, Nam T, Hung-ga-ri, Tip Khc, Ao va c vi chiu dai 3000 km t -lim-pi-a n sn thi u din ra Th vn hi.

Cho n nay, ca thay co 16 ky Th vn hi mua he a t chc hoat ng rc uc.

Hoat ng rc uc cua Th vn hi Bec-lin nm 1936 i qua 7 nc vi chiu dai 3187 km trong 13 ngay, ca thay co 3331 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc cua Th vn hi Lun n nm 1948 cung i qua 7 nc vi chiu dai 3365 km trong 13 ngay, ca thay co 1416 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc cua Th vn hi Hen-xin-ki nm 1952 i qua 4 nc vi chiu dai 7870 km trong 25 ngay, ca thay co 3372 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc Melbourne nm 1956 i qua 2 nc vi chiu dai 20470 km trong 21 ngay, ca thay co 3608 ngi tham gia rc uc. y cung la ln u tin hoat ng rc uc c t chc tai Nam ban cu.

Cuc rc uc R-ma nm 1960 t Hy Lap trc tip ti I-ta-li-a vi chiu dai 2750 trong 14 ngay, ca thay co 1529 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc T-ky- nm 1964 i qua 12 nc vi chiu dai 26065 km trong 51 ngay, ca thay co 5244 ngi tham gia rc uc. y cung la ln u tin hoat ng rc uc c t chc tai chu A.

Cuc rc uc cua Th vn hi M-hi-c nm 1968 i qua 5 nc vi chiu dai 13620 km trong 51 ngay, ca thay co 2778 ngi tham gia rc uc. y cung la ln u tin ngon uc t chn ti chu luc mi do Columbus phat hin.

Cuc rc uc cua Th vn hi Mu-nich nm 1972 trai qua 7 nc vi chiu dai 5532 km trong 30 ngay, ca thay co 6000 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc cua Th vn hi Mn-r-an nm 1976 i qua 2 nc vi chiu dai 775 km trong 5 ngay, y la c ly ngn nht trong lich s rc uc; chi co 1214 ngi tham gia rc uc cung la hoat ng rc uc co s ngi tham gia rc uc it nht trong lich s.

Cuc rc uc cua Th vn hi Mat-xc-va nm 1980 i qua 4 nc vi chiu dai 4915 km trong 31 ngay, ca thay co 5000 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc cua Th vn hi Lt An-gi-let nm 1984 i qua 2 nc vi chiu dai 15000 km trong 83 ngay, ca thay co 3636 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc cua Th vn hi X-un nm 1988 i qua 3 nc vi chiu dai 15250 km trong 26 ngay, ca thay co 1469 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc cua Th vn hi Ba-x-l-na nm 1992 t Hy Lap ti Ty Ban Nha vi chiu dai 6307 km trong 51 ngay, ca thay co 10448 ngi tham gia rc uc, y cung la ln u tin s ngi rc uc vt qua 10 nghin ngi.

Cuc rc uc cua Th vn hi At-lan-ta nm 1996 vi chiu dai 27890 km trong 92 ngay, ca thay co 13267 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc cua Th vn hi Xit-ni nm 2000 i qua 13 nc vi chiu dai 27000 km trong 127 ngay, ca thay co 13300 ngi tham gia rc uc.

Cuc rc uc cua Th vn hi A-ten nm 2004 i qua 27 nc vi chiu dai 78000 km trong 78 ngay, ca thay co 12102 ngi tham gia rc uc. y la ln u tin ngon la thing -lim-pich c rc trn toan cu, cung la ln u tin ngon uc -lim-pich ti Bc Kinh.