Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tim hiu chu khu hiu Th vn hi, Th vn hi ngi khuyt tt Bc Kinh nm 2008
   2008-04-16 13:17:18    cri

"Cung mt th gii, chung mt c m"-One World One Dream, a tp trung th hin thc cht va gia tri quan ph bin cua tinh thn -lim-pich oan kt, Hu nghi, Hai hoa, Tham d va c m, bay to nguyn vong chung cua ca th gii v theo ui tng lai ti ep cua con ngi di s tac ng cua tinh thn -lim-pich. Mc du vi mau da khac nhau, ngn ng khac nhau, chung tc khac nhau, song chung ta cung chia se s hp dn va nim vui cua -lim-pich, cung theo ui ly tng hoa binh cua con ngi, chung ta co chung mt th gii, co chung mt hy vong va c m.

"Cung mt th gii, chung mt c m"-One World One Dream a th hin t tng ct loi cua Th vn hi Bc Kinh, th hin gia tri quan hai hoa cua Th vn hi nhn vn la hat nhn va linh hn cua 3 t tng "Th vn hi xanh, Th vn hi cng ngh cao, Th vn hi nhn vn". Vic xy dng xa hi hai hoa va thc hin phat trin hai hoa la c m va theo ui cua chung ta. "Thin nhn hp nht", "hoa vi quy" la c m va s ui cua nhn dn Trung Quc t xa n nay khi x ly quan h con ngi va thin nhin, con ngi va con ngi. Chung ta tin tng rng, hoa binh tin b, phat trin hai hoa, cung tn tai hoa muc, hp tac cung thng, cuc sng hoa linh, ti ep la c m chung cua ca th gii.

"Cung mt th gii, chung mt c m"-One World One Dream, cu vn ngn gon nhng co ham y su xa, va la cua Trung Quc, va la cua th gii. Khu hiu a th hin ly tng cao ca cua nhn dn Bc Kinh noi ring va nhn dn Trung Quc va cac nc trn th gii noi chung v cung co mt qu hng ti ep, cung chia se thanh qua vn minh, tay trong tay cung sang tao tng lai; th hin nim tin vng vang dc sc phat trin hoa binh, xa hi hai hoa, nhn dn hanh phuc cua mt dn tc vi ai vi lich s 5000 nm va ang i ln con ng hin ai hoa; th hin ting noi cua 1,3 ty nhn dn Trung Quc gop phn xy dng mt th gii hoa binh va tt ep hn.

Kt cu cua khu hiu bng ting Anh la "One World One Dream" co c sc ro rng. Hai ch "One" hinh thanh quy tc i xng cu bng, hai ch "World" va "Dream" n y vi nhau, ca cu khu hiu xuc tich, vang di, co ham y su xa, va d oc va d truyn ba.

Trong khu hiu ting Trung "Cung mt th gii, chung mt c m" dung ch "cung" a lam ni bt hn cho chu "ca loai ngi chung mt th gii, ca loai ngi cung theo ui mt c m chung ti ep".