Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi Melbourne, Th vn hi chinh tri
   2008-04-02 13:40:23    cri

Th vn hi ln nay c din ra tai Melbourne -xtry-li-a vao thang 11-1956. y la Th vn hi u tin c din ra tai nam ban cu. Vn ng vin -xtry-li-a da vao cac nhn t thin thi, ia li, nhn hoa do ng cai Th vn hi a phat huy thanhh tich xut sc, chi Cuthert a gianh c 3 huy chng vang tai ni dung chay 100 met, chay 200 met va chay tip sc 4x100 met n. Trong mn bi li gm 13 ni dung, ngi -xtry-li-a ca thay gianh c 8 tm huy chng vang.

Trong thi gian din ra Th vn hi Melbourne, tinh hinh quc t bp bnh, phong trao -lim-pich cung bi tac ng manh me. S kin Knh Suez a tr thanh mt cuc chin tranh toan din, chng s xm lc cua Anh va Phap, cac nc Ai-cp, Li-bng va I-rc a tuyn b rut khoi Th vn hi. Vic Lin X cu a qun sang Hung-ga-ri cung a gy ra song gio, Ty Ban Nha, Ha Lan va Thuy Si tuyn b ty chay Th vn hi phan i qun i Lin X cu xm lc Hung-ga-ri. Do Uy ban -lim-pich quc t di s sp t cua mt s ngi trong o co ng Arery Brundage tuyn b cng nhn Quc dn ang Trung Quc chim ong ai Loan, Trung Quc tuyn b khng c vn ng vin tham gia Th vn hi bay to phan i. Cho n 28 nm sau, Trung Quc mi c vn ng vin tham gia Th vn hi.

S bt ng v quan im chinh tri cung a th hin trn sn thi u Th vn hi. Hung-ga-ri a c oan tham gia Th vn hi ln nay. Trong trn u loai bong nc gia Hung-ga-ri va Lin X cu, khan gia u ln ting ung h i tuyn Hung-ga-ri, i tuyn Hung-ga-ri cui cung thng i tuyn Lin X cu vi ty s 4-0, tra thu vic qun i Lin X cu tin vao Hung-ga-ri. Thng li cua Hung-ga-ri cung a lam si ng nhit tinh cua khan gia, tranh xay ra nhng vu bt trc, -xtry-li-a c hang loat nhn vin bao v thap tung i tuyn bong nc Lin X cu ra khoi sn thi u.

Trong trn thi u Quyn Anh, v ich Quyn Anh hang cn 71 kg hai Th vn hi trc, vn ng vin Hung-ga-ri Laszlo Papp 31 tui khc phuc kho khn bnh tt va tui tac, mt ln na ng trn sn thi u Th vn hi. Tuy thanh tich thi u khng tt bng trc kia, song anh vn n lc khng mt moi thng nhiu tuyn thu tre, gianh c huy chng vang hang cn 71 kg ln th ba, lp ky luc mi trong lich s Quyn Anh Th vn hi.