Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc ln u tin tham gia Th vn hi Hen-xin-ki
   2008-03-26 14:37:03    CRIonline
Trong Th vn hi din ra tai Hen-xin-ki thu Phn Lan, ng Ru-mi 51 tui tng gianh chc v ich chay dai sc tai Th vn hi a hoan thanh chng rc uc cui cung, khi ng trao uc cho ngi v ich chay dai sc Th vn hi khac cua Phn Lan C-le-mai-nn, ca sn vn ng a bung n trang phao tay va ting hoan h vang di, nhiu ngi cam ng ri nc mt.

oan th thao Trung Quc co 40 vn ng vin c phep tham gia Th vn hi ln nay. Lin X cu va cac nc ng u cung c mi tham gia Th vn hi va a thu c thanh tich tt ep trong cac mn nh vt, th duc, c ta v.v. Do luc o ang trong thi ky chin tranh lanh, quan h phng ng va phng ty rt cng thng. Nhm tranh bi t tng phng ty anh hng, cac vn ng vin Lin X cu khng lang -lim-pich ma trong mt chic thuyn ln. Vn ng vin cua cac nc Hung-ga-ri, Ba-lan, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni va Tip Khc cung a tim ni khac tranh khoi thng xuyn tip xuc vi cac vn ng vin phng Ty va xay ra nhng chuyn khng vui.

Chu tich Uy ban -lim-pich quc t Brun-a-de cng khai ln an vic My va Lin X cu a a i lp chinh tri va mu thun dn tc vao ai hi th thao -lim-pich.

Tai Th vn hi Hen-xin-ki, vn ng vin cac nc a phat huy y u trinh cua minh, lp gn 100 ky luc mi Th vn hi trong cac mn thi u, la Th vn hi co thanh tich xut sc nht trong Th vn hi hin ai. Anh hung hang u trong Th vn hi ln nay la -min Da-t-pc ngi Tip Khc. Anh Da-t-pc a gianh c chc v ich chay 10 nghin met tai Th vn hi Lun n mt ln na gianh hai tm huy chng vang ni dung chay 5 nghin met va 10 nghin met va lp ky luc mi tai Th vn hi ln nay. Tai cuc thi u Ma-ra-tng din ra sau o, do cha ln nao tham gia Ma-ra-tng trc kia, thm chi khng ln nao chay c ly dai nh vy trong cac cuc tp luyn, anh Da-t-pc cha bit cach phn chia sc hp ly khi chay Ma-ra-tng. Vi vy, trc khi thi u, anh a tim n tuyn thu Anh ni ting P-tet mong P-tet co th dn anh cung chay. pha v c m cua Da-t-pc a tng lin tuc gianh ba tm huy chng vang, P-tet a ng y, song luc u P-tet chay rt nhanh nhm pha nhip chay cua Da-t-pc. Song mt iu thu vi la, chi chay c mt na chng ng, P-tet a phai rut khoi trn thi u do chay qua nhanh luc u ma kit sc. Trong khi o, Da-t-pc mang ht kha nng cua minh chay theo P-tet a bo xa cac vn ng vin khac, Da-t-pc cha ln nao tham gia mn Ma-ra-tng a gianh c chc v ich vi phong cach chay c ao cua minh, tr thanh vn ng vin chay dai sc duy nht gianh c ba tm huy chng vang trong mt ky Th vn hi va c moi ngi goi la "u tau nhn loai".