Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi St.Louis, mt th vn hi ma-ra-tng
   2008-03-05 14:57:43    CRIonline

ai a s vn ng vin tham gia Th vn hi din ra tai St.Louis My u la vn ng vin My, vn ng vin chu u va cac nc khac trn th gii khng th tham gia th vn hi ln nay bi ng xa xa xi va khng u kinh phi. oan th thao My gm thanh phn sinh vin ca thy oat c 78 trong s 96 tm huy chng vang.

Th vn hi ln nay din ra cung luc vi Giai th thao sinh vin My, ngi ta khng th phn bit ro mn thi u nao la thuc v Th vn hi va mn thi u nao la thuc v Giai th thao sinh vin, cho nn Th vn hi ln nay a keo dai 75 ngay, la mt Th vn hi co thi gian dai nht trong lich s Olympich hin ai.

Phn ln cac vn ng vin My tham gia thi u u la chon t sinh vin, ho ht sc b ng i vi quy tc thi u cua Th vn hi, con cac trong tai thi mi ngi mt y.

Vn ng vin Haan My gianh c ba tm huy chng vang trong mn chay 60 met, 100 met va 200 met nam. Khi tin hanh mn chay 200 met, co 3 vn ng vin u kha nng so tai vi Haan, nhng do 3 vn ng vin nay u pham quy khi xut phat nn trong tai phat 3 vn ng vin nay phai xut phat im cach vach xut phat 1 thc My, quyt inh nay va tac ng ti tinh thn lai tng thm c ly chay cua ho, cho nn huy chng vang cua mn chay 200 met vn thuc v Haan. Nhng ky luc mn chay 200 met nam cua Hann cho n Th vn hi Los Angeles nm 1932 mi bi pha v, ky luc nay c gi trong gn 30 nm.

Trong mn thi u ma-ra-tng cua Th vn hi St.Louis nay, vn ng vin My Lodz la ngi v ich u tin, nhn c s hoan h nhit lit cua khan gia trong sn vn ng, con gai cua Tng thng Roosevelt a tng Hoa va chup anh chung vi Lodz. Nhng sau o lai phat hin sau khi chay 9 dm Anh, Lodz i ln t, cho n oan ng cach sn thi u con 4 dm Anh, ng c cua t bc khoi, Lodz mi xung t i b n sn vn ng. Sau khi tro gian ln bi vach trn, tm huy chng vang cua Lodz phai tra lai cho nha v ich thc s, vn ng vin My sinh tai Anh, Thomas Hicks. Nhng Lodz khng h nan chi, anh vn kin tri tp luyn va oat c huy chng vang tht s giai ma-ra-tng toan quc vao nm 1905.