Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi Pa-ri khng c chinh phu coi trong
   2008-02-27 14:24:14    cri
Th vn hi Pa-ri c t chc tai Pa-ri Phap t quc cua ng Coubeitin a khin Phong trao -lim-pich ang khng ngng phat trin bi can tr nghim trong. Mc du ng Coubertin a ht sc n lc, song t chinh phu Phap ti nhn dn Phap u quan tm Hi ch quc t ang din ra tai Pa-ri luc o, hu nh khng ai quan tm ti Th vn hi. Chinh phu Phap lam ngo i vi Th vn hi, Ban t chc -lim-pich Phap va khng co tin lai khng n lc v cng vic tru bi Th vn hi, cac vn ng vin co luc khng tim c ni thi u thich hp nao, con nhiu vn ng vin thm chi khng bit ho co phai ang tham gia Th vn hi hay khng. lam ro moi vic nay, ng Coubertin a trao mt huy hiu ky nim cho mi ngi tham gia Th vn hi xac inh t cach.

Mc du vi iu kin khng tt, song vn ng vin cac nc u thi u ht minh, nhng thanh tich thi u tt hn rt nhiu so vi Th vn hi A-ten. Anh Alvin Kraenzlein n t Trng ai hoc Pennsylvania My la ngi sao th thao hang u trong Th vn hi Pa-ri. Anh Kraenzlein a gianh c 4 tm huy chng vang tai cac mn chay 60 met nam, chay vt rao 110 met, chay vt rao 200 met, nhay xa, hn th na, u a pha ky luc Th vn hi.

Th vn hi Pa-ri a pha v truyn thng khng cho phep phu n i vao sn thi u cua Th vn hi c ai va Th vn hi hin ai A-ten ln u tin, cho phep 11 n vn ng vin tham gia thi u. Mt s kin giau kich tinh nht trong Th vn hi Pa-ri la anh Michel Theato ngi Phap gianh c huy chng vang tai mn chay Ma-ra-tng. Tng chiu dai cua cuc thi Ma-ra-tng ln nay la 25 dm Anh, tng ng 40,26 km, ng thi u vn d inh t Cung Versailles n Pa-ri, nhng sau khi cac vn ng vin a quen thuc ng i, nc chu nha lai thay i hanh trinh la chay 4 vong quanh Cu lac b ua nga ri sang ni thanh Pa-ri va tr lai, ng i nay phai xuyn qua nhiu ph to ngo nho cua Pa-ri, rt phc tap. Ai quen thuc ng i nay, thi ngi ny se co th chim u th, vi vy, ngi Phap a co u th kha ln. 12 trong 19 vn ng vin tham gia thi u mn nay u rut khoi cuc thi do khng th lam ro ng i va qua mt moi. Anh Michel Theato la th banh mi Phap do thng xuyn a banh mi cho khach hang nn rt quen thuc cac ng ngo ngon ngoeo cua Pa-ri, anh rt ro chay theo ng nao gn nht, vi vy chim u th rt ln so vi cac vn ng vin nc ngoai, gianh c thng li trong cuc thi nay va c trao huy chng vang. Song, do cac vn ng vin khac khng cng nhn a trng thy anh Michel Theato tng chay phia trc minh, hn na, co ngi chi trich anh Theato i ng tt, cho nn Uy ban -lim-pich quc t sau 12 nm iu tra mi xac inh anh Theato la chu nhn cua tm huy chng vang tai mn chay Ma-ra-tng.