Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi A-ten khng lp ky luc th gii nao
   2008-02-20 17:20:00    cri

 

Do chinh phu Hy Lap khng u kha nng ung h ng Coubertin "ngi cha cua Th vn hi hin ai", Th vn hi ky u tin c din ra tai A-ten ni bt ngun cua Th vn hi c ai lm vao hoan canh rt kho khn. Do khng co bin phap nao, ng Coubertin anh phai cu cu s giup cua hoang t Hy Lap Constantine, mong nhn c s h tr cua hoang t. Hoang t h tr ng Coubertin huy ng vn, thng gia Hy Lap George Averoff a bo tin xy dng lai sn vn ng A-ten c, nh vy, Th vn hi ln u tin mi c din ra sun se.

Vua Hy Lap George tuyn b Th vn hi hin ai ky u tin se khai mac vao tun u tin trong thang 4 nm 1896. Hn 70 nghin khan gia nhit tinh a tham gia L khai mac long trong. 295 vn ng vin n t 13 nc a tham gia thi u. Th nhng, trong o co 241 ngi la ngi Hy Lap. Cac vn ng vin nc ngoai n tham gia Th vn hi ln nay khng phai la nhng vn ng vin xut sc do cac nc tuyn chon, ma la ngi nao co tin va co thi gian thi ngi ny se c c tham gia, vi vy, nhiu vn ng vin u tu cua c, My va Anh u khng th tham gia Th vn hi ln nay.

1 2