Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng kin thc v Th vn hi: bai II
   2008-02-13 15:20:16    CRIonline
Tn chi -lim-pich:

Hin chng -lim-pich a nu ro, tn chi cua th thao -lim-pich la "th thao nhm phuc vu cho s phat trin hai hoa cua con ngi, thuc y s phat trin cua xa hi hoa binh gi gin phm gia cua con ngi". Noi tom lai, tn chi cua -lim-pich la "hoa binh, hu nghi, tin b".

Cach ngn -lim-pich:

Cung c goi la li rn minh hoc la khu hiu cua -lim-pich, la mt trong nhng tn chi cua th thao -lim-pich. Cach ngn "nhanh hn, cao hn, manh hn" la do ban thn cua ng Coubertin, Henri Didon ra vao nm 1895. ng Coubertin rt tan thng v cach ngn nay, c s xng cua ng, nm 1913, Uy ban -lim-pich quc t chinh thc ph chun xac inh lam cach ngn -lim-pich. Nm 1920, cach ngn nay lai tr thanh mt phn trong tiu chi -lim-pich. Cach ngn -lim-pich a th hin y u tinh thn phn u khng ngng tin b, quyt khng thoa man ma th thao -lim-pich a xng. Tuy chi co 3 t vi 6 ch, nhng ni ham cua no lai ht sc phong phu, khng nhng to ro khng s i thu manh, dung cam thi u, i n thng li, ma con khuyn khich moi ngi khng cam chiu tm thng trong cuc sng va cng vic cua minh, cn phai dat dao sc sng, khng ngng tin ln, vt qua chinh minh, ht sc phat huy kha nng tim tang cua minh.

Tiu chi 5 vong tron cua th thao -lim-pich hin ai:

Tiu chi 5 vong tron cua th thao -lim-pich hin ai do nha sang lp -lim-pich hin ai Coubertin thit k. ng Coubertin cho rng, th thao -lim-pich cn phai co tiu chi cua minh. Nm 1913, ng a thit k c -lim-pich vi nn mu trng va trn co in hinh 5 vong tron. Ngay 15 n 23 thang 6 nm 1914, ai hi ai biu Uy ban -lim-pich quc t a din ra tai Phap, ng thi t chc ky nim 20 nm Ngay thanh lp Uy ban -lim-pich quc t. ai hi ng y xac inh 5 vong tron -lim-pich va c -lim-pich lam tiu chi -lim-pich. Tiu chi 5 vong tron -lim-pich la do 5 vong tron ni lin vi nhau t bn trai n bn phai vi 5 mau Lam, Vang, en, Luc va o. 5 vong tron vi cac mau khac nhau tng trng cho 5 ai chu, chu u, chu A, chu Phi, chu ai dng va chu My. La c Th vn hi cung c coi la la c -lim-pich hoc la c Uy ban -lim-pich quc t vi chiu dai 3 met, chiu rng 2 met, nn mau trng, tng trng trong sach. Nm 1914, ai hi -lim-pich din ra tai Pa-ri ln u tin treo c -lim-pich.