Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng kin thc v Th vn hi: bai I
   2008-02-06 13:42:06    cri

Ngun gc va phat trin cua Th vn hi c ai

Tiu chi 5 vong Tron -lim-pich

Th vn hi thi c c ghi chep bng vn t bt u din ra vao nm 776 trc cng nguyn. Luc o, Hy Lap c co hn 200 bang thanh ln nho. Nm 776 trc cng nguyn, quc vng cua 3 bang thanh at c thoa thun, quyt inh khi phuc lai l hi tn giao ai hi th thao din ra tai -lim-pia gia trung tun thang 7 n trung tun thang 8, c 4 nm din ra mt ln, ng thi ng y chm dt cac hanh ng chin tranh trong thi gian din ra l hi, cac vn ng vin va khan gia tham gia Th vn hi va tr v nha mt cach an toan. y chinh la "inh chin thing ling -lim-pich" ni ting. Th vn hi c ai ca thay c t chc 293 ln, cho n nm 394 cng nguyn mi bi inh chi do nhng nguyn nhn nh bi nan ngoai xm v.v, trai qua 1170 nm.

Ngun gc cua Th vn hi hin ai

Hin chng -lim-pich

Ngay 16-6-1894, Hi nghi th thao quc t c din ra tai Pa-ri, 78 ai biu n t 9 nc Phap, Anh, My, Hy Lap, Nga, I-ta-li-a, Bi, Thuy in, Ty Ban Nha tham d. Qua nhiu ln nghi va di s sp xp ty my cua ng Coubertin ngi Phap, Hi nghi a thng qua kin nghi khi phuc lai Th vn hi, quyt inh mi 4 nm t chc mt ln, thanh lp mt uy ban lu dai cho Th vn hi tc la Uy ban -lim-pich quc t (IOC), ng Coubertin c gi chc tng Th ky. Hi nghi con quyt inh t chc Th vn hi hin ai ln th nht tai A-ten nm 1896.

Th vn hi hin ai ln th nht

ng Coubertin

Qua hai nm lam vic qun minh cua ng Coubertin va nhiu ngi khac v.v, ngay 6-4-1896, th vn hi hin ai ln th nht a khai mac tai A-ten Hy Lap. Quc vng Hy Lap George I trinh trong tuyn b Th vn hi khai mac, Ngai George I bay to hoan nghnh nghit lit cac vi khach quy va vn ng vin cac nc tham gia Th vn hi vi t cach chu nha. Khi ca ngi s n lc cua ng Coubertin trong vic t chc Th vn hi hin ai, 69 nghin khan gia trn sn vn ng ng loat v tay rt lu bay to long bit n chn thanh. Khi con sng, ng Coubertin c coi la "ngi cha cua Th thao -lim-pich hin ai"; sau khi ng qua i, ngi ta a qua tim cua ng ti -lim-pia, xy cho ng mt ngi m a hoa cng thing ling va trong trng, lai mt gh trng vinh vin cho ng tai sn thi u ln A-ten. Co 241 vn ng vin n t 14 nc nh Hy Lap, c Phap v.v a tham gia 9 mn nh in kinh, bi li, c ta, bn, ua xe ap, vt c in, th thao, u kim va qun vt v.v tai Th vn hi ln u tin.