Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi mua he ln u tin thc hin phat hinh trn toan cu
   2008-01-30 14:02:54    cri

Th vn hi R-ma nm 1960 co mt c sc rt ln la ln u tin thc hin phat hinh Th vn hi mua he trn toan cu, k t Th vn hi ln nay, truyn hinh ngay cang i su vao th thao -lim-pich, ong vai tro to ln thuc y s truyn ba th thao -lim-pich trn toan cu.

Trc khi din ra Th vn hi R-ma, Ban t chc Th vn hi R-ma a am phan vi Hang CBS My v ban quyn phat hinh. Vic truyn hinh cho Th vn hi bt u thc hin t Th vn hi Bec-lin nm 1936, song o chi la truyn hinh mang tinh khu vc, din phu song cua truyn hinh rt han hep.

Trong thi gian din ra Th vn hi Melbourne nm 1956, din phu song truyn hinh co phn m rng. Luc o, ai BBC Anh a quay thanh phim tai liu truyn hinh cho cac cuc thi u cua Th vn hi Melbourne, ri phat tai cac ni chu u. Th nhng, cach lam nay khng c coi la truyn hinh trn toan cu nu noi mt cach nghim khc. Hn na, cac phim tai liu u la nhng tin a phat vao 3-4 ngay trc, hiu qua v mt thi s khng th so sanh vi cac t bao va ai phat thanh.

Nhng n khi din ra Th vn hi R-ma nm 1960, moi vic u khac vi trc kia, luc o, cng ngh v tinh thng tin a xut hin, cung cp tinh kha thi cho vic phat hinh trn toan cu. Cac ai truyn hinh cung a dn dn tr thanh phng tin truyn thng chu yu trn xa hi, Hang CBS My a mua ban quyn phat hinh cua Th vn hi mua ng ln th 8 vi gia 50 nghin USD vao u nm 1960. Song, khi Hang CBS My c ai din sang R-ma thng thao quyn phat hinh cua Th vn hi R-ma, ngi I-ta-li-a th hin y u s nhanh nhay, ho t gia cho ban quyn phat hinh rt cao trn ban am phan, Hang CBS My khng th mua quyn phat hinh cua Th vn hi vi gia re 50 nghin USD na. Qua nhiu ln mc ca, cui cung hai bn i n nht tri vi gia 394 nghin USD, Hang CBS My mua t ban quyn phat hinh cua Th vn hi R-ma.

Vi vy, nhiu cuc thi u va hoat ng quan trong cua Th vn hi R-ma u c phat hinh trc tip phuc vu khan gia th gii trn ti vi qua v tinh, y la ln u tin trong lich s Th vn hi mua he. S tham gia cua truyn hinh a thuc y quang ba tuyn truyn cho Th vn hi, m rng anh hng cua Th vn hi, co th noi, y la mt s kin co y nghia thi ai trong s phat trin cua Th vn hi.