Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha v ich Ma-ra-tng chn t
   2008-01-23 15:17:31    CRIonline
Ngay 10-9-1960, cuc thi Ma-ra-tng nam cua Th vn hi R-ma ln th 17 sp bt u din ra tai mt quang trng ni ting cua R-ma. Trong luc 68 vn ng vin Ma-ra-tng n t 38 nc va khu vc ang ch sung phat lnh, thi mt trong tai phat hin, co mt vn ng vin khng i giy, chun bi tham gia thi u vng chn t. Vn ng vin nay tn la Abebe Bikila, n t -ti--pi-a.

-ti--pi-a nm cao nguyn ng Phi, nhng ngi sinh sng o co thoi quen i chn t. Do nguyn nhn nay, trong tai anh ngoai l cho phep Bikila i chn t tham gia thi u.

Cuc thi u bt u. Luc u, Bikila lun vi tri th 3, th 4, sau khi c hn mt na chng thi u, anh bt u tng tc va nhanh chong bam sat vi tri th 2, sau o bt ln trc vn ng vin Ma-rc Rhadi Ben Abdesselem ang ng u. Thc ra, tt ca din ra theo chin thut d inh cua Bikila trc thi u. Khi n gn ich, Bikila chay nhanh nh mt chu nga rng, vt qua Abdesselem n ich u tin.

Thanh tich cua Bikila la 2 gi 15 phut 16 giy 2, nhanh hn gn 10 phut so vi thanh tich v ich Ma-ra-tng nam tai Th vn hi -lim-pich ln trc. Ca sn thi u si ng hn ln, moi ngi v tay hoan h nng lit "nha v ich chn t" nay. Khi Bikila v nc, hang chuc nghin ngi ra ng on anh, vua -ti--pi-a luc o con thng chc Bikila t linh trong hoang cung ln chc trung si, trao hun chng "ngi sao cua -ti--pi-a", ng thi tuyn b ca nc nghi 3 ngay chuc mng.

Bn nm sau, Bikila mt ln na chun bi tham gia Th vn hi T-ky- ln th 18. Song iu khng may la, khng y mt thang trc khi thi u, anh bi mc bnh vim rut tha cp tinh, sau khi c phu thut, tuy anh rt yu, nhng vn ng ky tham gia thi u. Khng ng, trc khi thi u, anh lai gp mt vn kho: anh c thng bao cn phai i giy tham gia thi u. Vi vy, Bikila t hi nho a co thoi quen i chn t phai i mt i giy th thao khin anh rt kho chiu. Sc khoe yu va i giy th thao nng n hu nh a khin Bikila mt long tin mt ln na gianh chc v ich. Song rt nhanh, Bikila a binh tinh tr lai, quyt inh ng pho nhng kho khn nay bng y chi.

Kt qua thi u khin moi ngi kinh ngac. Thanh tich thi u chng minh, Bikila i giy th thao chay nhanh hn i chn t. Tai cuc thi ln nay, Bikila a hoan thanh thi u vi thanh tich 2 gi 12 phut 11 giy 2, khng nhng nng cao 3 phut 5 giy thanh tich cua minh tai Th vn hi ln trc, ma con tr thanh vn ng vin u tin hai ln lin gianh chc v ich mn Ma-ra-tng. Sau khi t T-ky- v nc, Bikila c thng chc thiu uy, tr thanh anh hung dn tc cua -ti--pi-a.