Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi -lim-pich vt qua hai chu luc
   2008-01-16 18:45:38    cri
Ngay 22 thang 11 n ngay 8 thang 12 nm 1956, Th vn hi mua he ln th 16 a khai mac tai Melbourne -xtry-li-a. Melbourne la thanh ph ln th hai va la cang khu thng mai quc t quan trong cua -xtry-ri-a. Theo phap lut cua -xtry-li-a, cac gia suc sau khi n -xtry-li-a u phai bi cach ly kim dich trong 6 thang, tranh nhng chuyn phin phc vi vic nay, Uy ban -lim-pich quc t quyt inh t chc mn ua nga cua Th vn hi ln nay tai Xtc-khm Thuy in. Th vn hi ln th 16 cung vi th tr thanh Th vn hi duy nht c t chc tai hai chu luc trong lich s Th vn hi. Th vn hi ln nay d inh t chc thang 2 nm 1956, sau o thay i t chc cui vao thang 11 n thang 12 cung nm. y cung la Th vn hi mua he c t chc vao thi gian nm cung thang tn.

L khai mac cua Th vn hi ln nay c din ra tai sn vn ng ni ting nht cua Melbourne. Ngon la thing Th vn hi n t -lim-pi-a Hy Lap ln u tin c chuyn n Melbourne bng may bay vi chiu dai hanh trinh khoang 20 nghin km. Ngi thp ngon la thing -lim-pich la vn ng vin in kinh ni ting cua -xtry-li-a Ron Charke. Th vn hi ln nay bao gm 17 mn thi u nh bi li, ua xe ap, bn sung, bong r, bong a, u kim v.v. Ni dung bi bm ln u tin c tach ra t ni dung bi ch tr thanh mt mn thi u.

1 2