Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Xa thu tay trai Karoly Takacs
   2008-01-09 14:07:26    cri

Anh Karoly Takacs la mt ngi Hung-ga-ri kin cng vi nhng cu chuyn truyn ky, hn th na, anh tng gianh chc v inh ni dung bn sung la iu ky diu nht trong lich s Th vn hi.

Anh Takacs sinh nm 1910 tai Bu-a-pet thu Hung-ga-ri, thp nin 30 th ky 20, anh a rt ni ting trong gii bn sung, nm 1938, anh Takacs tr thanh mt si quan cua qun i Hung-ga-ri, cung la thanh vin quan trong mn bn sung ngn trong i tuyn bn sung Hung-ga-ri; song chuyn ang tic a xay ra vao nm o. Trong mt ln hun luyn qun s, tay phai cua anhtay bn sung a bi lu an n lam dp nat, moi ngi u cho rng, con ng bn sung cua anh se kt thuc t y. Sau mt thang iu tri tai bnh vin, anh Takacs quyt khng t bo s nghip bn sung cua minh, ma hoc s dung sung bng tay trai, s n lc va kin tri cua anh a c n ap sau mt nm kh luyn, anh a gianh c chc v ich bng tay trai cua minh tai Giai thi u bn sung Hung-ga-ri, sau o, anh c tr lai i tuyn quc gia va a gianh c huy chng vang ni dung bn sung ngn t ng tai Giai thi u th gii.

Hai ky Th vn hi nm 1940 va nm 1944 a buc bi huy bo vi Chin tranh th gii ln th hai, anh Takacs vi vy khng th tham gia Th vn hi, song xa thu tay trai c khi nay khng t bo c m -lim-pich cua minh. Nm 1948, anh lam thanh vin oan th thao Hung-ga-ri a xut hin trn trng bn cua Th vn hi Lun n, luc o, anh a 38 tui, anh Carlos Enrique Diaz Saenz Valiente ngi Ac-hen-ti-na ang gi ky luc th gii mn sung ngn bn nhanh hoi anh Takacs tai sao n Lun n, anh tra li rng, "ti n hoc tp".

Th nhng, ngi n hoc tp a thng ngi Ac-hen-ti-na nay tai mn sung ngn bn nhanh tai Th vn hi Lun n, tuy khng th pha ky luc th gii, song a gianh c chc v ich Th vn hi ma minh a m c nhiu nm. Tai l trao giai t chc sau thi u, anh Valiente gianh c huy chng bac ci va noi, "anh a hoc ht tt ca moi th ri."

Tai Th vn hi Hen-xinh-ki sau o 4 nm, anh Takacs a mt ln na thanh cng gianh chc v ich va cung a tr thanh vn ng vin u tin lin tip hai ln gianh chc v ich tai mn sung ngn bn nhanh. Tinh thn khng bung tri theo s phn va dung khi thach thc chinh minh cua anh cung a tr thanh giai thoai ep trong lich s Th vn hi.