Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cp v chng hanh phuc nht
   2008-01-02 14:32:46    cri

Th vn hi -lim-pich hin ai a vit ln bit bao trang diu ky. Trong o, cu chuyn cua cp v chng in kinh Tip Khc trc y -min Da-t-pc va a-na Da-t-p-c-va la hi kt hanh phuc nht va lang man nht trong nhiu trang diu ky nay.

Sau Th vn hi -lim-pich Lun n nm 1948, Hen-xinh-ki cua Phn Lan a gianh c quyn ng cai Th vn hi -lim-pich ln th 15 nm 1952. Trong cac vn ng vin tham gia Th vn hi ln nay co mt cp v chng, chng la vn ng vin chay cc ly dai -min Da-t-pc va v la vn ng vin phong lao a-na Da-t-p-c-va i tuyn in kinh Tip Khc. Anh Da-t-pc vn la mt qun nhn, cuc sng ngi linh trong nhiu nm a ti luyn cho anh y chi kin cng, anh lun lun yu cu nghim khc i vi ban thn vng tiu chun cua ngi linh, hng ngay chay khoang 30 km trong nhng nm thang lam vn ng vin.

Da-t-pc a gianh chc v ich ni dung chay 5000 met nam tai Th vn hi ln nay. Cung trong hm o, v anh, chi Da-t-p-c-va cung gianh c chc v ich ni dung phong lao n va tr thanh n vn ng vin u tin cua Tip Khc gianh c chc v ich trong mn in kinh tai Th vn hi. iu thu vi la Da-t-pc va v, chi Da-t-p-c-va sinh ra trong cung mt ngay cung thang va cung ngay, hn th na hai ngi lai gianh c huy chng vang Th vn hi trong cung mt ngay, tr thanh mt giai thoai hay him co trong sn th thao.

Ngoai ra, mt iu ang noi la, anh Da-t-pc a gianh c ba huy chng vang ni dung chay 5000 met, 10 nghin met va ma-ra-tng tai Th vn hi -lim-pich ln nay. Cn phai bit rng, ba mn nay u la mn tiu hao th lc nhiu nht trong Th vn hi, gianh c mt huy chng vang a khng d dang, song anh Da-t-pc mt minh gianh c ba huy chng vang, y khng th khng noi la mt ky tich. Anh Da-t-pc cung vi o ma tr thanh mt trong nhng vn ng vin vi ai nht trong lich s in kinh th gii va lich s -lim-pich, c moi ngi mt cach thn mt la "u tau cua loai ngi".

S th hin tuyt vi cua v chng -min Da-t-pc lam cho Th vn hi -lim-pich Hen-xinh-ki nm 1952 tr thanh mt ky Th vn hi ma oan Tip Khc gianh c thanh tich rc r nht trong lich s th thao nc nay. Sau Th vn hi, hai v chng Da-t-pc c tuyn dng nh ngi hung cua t nc. Trang s diu ky ti ep nay cung mai mai toa sang trong lich s Th vn hi -lim-pich.