Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi -lim-pich nm 1964 xay ra vu b bi gii tinh nam gia n tham gia thi u
   2007-12-26 16:27:08    CRIonline
Trong cuc sng hang ngay, phn bit nam va n la mt iu ht sc n gian, chi trng th hinh va net mt la co th phn bit ra.

Hi u co phu n tham gia Th vn hi, moi ngi cung phn bit vn ng vin nam hay n theo phng phap thng thng, khng co s canh giac t bit.

Mai n Th vn hi -lim-pich T-ky- nm 1964, vu b bi gii tinh ngm chay trong lang th thao th gii mi bung n. Tai Th vn hi -lim-pich T-ky-, vn ng vin Ba Lan vam v khoe manh -oa Cl-bu-c-xca trc tin gianh c huy chng ng trong ni dung chay 100 met n, sau o, chi Cl-bu-c-xca lai cung vi ng i pha ky luc th gii tai ni dung chay tip sc 4x100 met, gianh c huy chng vang.

Th nhng, 3 nm sau, Cl-bu-c-xca bi kim tra ra khng hp l v th nhim sc, theo quy inh thi u cua Th vn hi, Cl-bu-c-xca khng c tham gia cac cuc thi u quc t vi t cach la n, tuy ng i cua Cl-bu-c-xca vn co th bao lu huy chng vang ni dung chay tip sc, nhng thanh tich ky luc th gii cua ho bi huy bo.

Th thao thi u trn mc rt ln la cuc o sc v bp c va sc deo dai cua cac vn ng vin, song v mt nay khoang cach gia gii tinh la rt ro rt, nam gii co u th ro rt so vi n gii. Vi vy, nu gii may ru ong gia n tham gia thi u cung vi phai yu thi rt d ng u. Do o, sau khi cac mn cua n c a vao thi u tai Th vn hi, a co an ng mun ong gia n. Trn thc t, tin n v phu n gia a co t lu, chng qua Th vn hi luc o khng kim tra gii tinh ma thi.

Tai Th vn hi -lim-pich Lt An-gi-let nm 1932, vn ng vin Ba Lan Sta-nit-la-oa Oa-la-xi--vich a lp ky luc th gii ni dung chay 100 met n, gianh c huy chng vang. Vi thn th vam v nh an ng va giong noi trm khan cua chi a khin nhiu ngi hoai nghi. Bn nm sau, Oa-la-xi--vich mt ln na tham gia Th vn hi Bec-lin, nao ng thua cho vn ng vin My He-len St-phn.

St-phen khng nhng a thng Oa-la-xi--vich ma con pha ky luc th gii ni dung chay 100 met do Oa-la-xi--vich lp. Cho nn, Oa-la-xi--vich tc gin chi trich St-phen la an ng.

Do luc o thiu c s khoa hoc va phng phap kim tra kha thi, Uy ban -lim-pich quc t yu cu St-phen chng minh minh la n. C cai My nay khng co cach nao anh phai ci ht qun ao "trn trung nh nhng" trc oan trong tai.

Th nhng, 44 nm sau, chuyn nay lai co hi kt mi. Nm 1980, Oa-la-xi--vich a ly chng va di c sang My bi bon cn git hai, vic kim tra thi hai cho thy: Oa-la-xi--vich tng chi trich St-phen la nam gii lai co c quan sinh duc nam hoan chinh va nhim sc th khng ro rang, gy xn xao d lun luc o.

S tranh cai v gii tinh a tr thanh tiu im cua Th vn hi -lim-pich T-ky- nm 1964, anh hng ti tinh cng bng cua Th vn hi. Vi vy, lam th nao am bao nhng phu n tht s co c mi trng thi u cng bng a tr thanh vn cp bach. gi gin nguyn tc -lim-pich, phong nga nam vn ng vin tra trn tham gia vao nhng mn thi u cua n, li dung u th sinh ly chim oat vinh d. Uy ban -lim-pich quc t quyt inh, k t Th vn hi -lim-pich ln th 19 nm 1968, tin hanh kim tra gii tinh i vi cac n vn ng vin. C lam theo cach nay, Th vn hi se khng bao gi xut hin vn gian ln gii tinh mi phai, song thc t lai khng nh vy. Cung vi khoa hoc-ky thut hin ai khng ngng phat trin trn linh vc vi m s sng, khoang cach gii tinh khng phai n gian nh vy, y la mt tai phc tap.