Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ngi an ba ni tr tung canh bay ln
   2007-12-19 17:25:43    cri

Sau khi khc phuc moi kho khn chng cht, san lp vt thng chin tranh, c nm vong tron lai mt ln na c keo ln tai Lun n, tuy nhin, a 12 nm khng t chc Th vn hi vi chin tranh tan khc, thanh tich th thao tai Th vn hi -lim-pich Lun n nm 1948 sa sut la iu khng th tranh khoi. Th vn hi ln nay chi pha 4 ky luc, y la iu rt him co trong lich s -lim-pich. Th nhng, mc du thanh tich cua cac nam vn ng vin co phn sa sut, nhng s biu hin cua cac n vn ng vin lai gy cu sc khng nho cho moi ngi. Trong o, mt phu n ni tr 30 tui n t Ha Lan a gianh c 4 huy chng vang tai Th vn hi ln nay, luc o ba a la ngi me cua hai con, o chinh la Blan-kt C-enm, ngi a vit ln mt trang diu ky trong lich s Th vn hi -lim-pich.

Trc ngay din ra Th vn hi Lun n, C-en a la ngi me co hai con. Trong nhng bui tp luyn trc ngay din ra Th vn hi Lun n, C-en tng chiu ng nhiu iu tai ting, co ngi ph binh rng chi chng ging ngi me chut nao, sut ngay chay trn sn vn ng chng them dom ngo con minh. Nhng C-en cho rng, con cai va s nghip la hoan toan co th ng hanh. Tai Th vn hi Lun n nm 1948, tai nng th thao cua chi a toa ra nhng anh hao quang rc r.

 

Trong trn chung kt chay 100 met n, C-en la ngi v ich u tin vi thanh tich 11 giy 9, c trong tai goi la "ngi an ba ni tr tung canh bay ln".

Tai cuc thi mn chay vt rao 80 met n, C-en cng thng n ni khng nghe thy ting sung hiu lnh. Khi cac vn ng vin khac u a xut phat, chi mi bng tinh. Th nhng, chi a ui kip moi ngi va v ich gn nh cung vi mt vn ng vin nc chu nha it hn chi nhng 10 tui. Vy thi, ai gianh c chc v ich? anh phai ch trong tai quyt inh. ang trong luc nay dan nhac t nhin trinh din quc ca nc Anh, C-en tng minh khng co hy vong gianh c chc v ich. Nhng ngay sau o ai hi tuyn b C-en gianh c chc v ich, s trinh din quc ca va ri la chao on N hoang Anh n hin trng.

Co le la do qua mt, cung co th la do ban nng cua ngi me, chi C-en a gianh c hai huy chng vang luc nay lai mun rut khoi thi u v trng con. Chng chi cung la hun luyn vin cua chi kich l chi rng, "em trc kia rt hn m -oen, ngi hung in kinh gianh c 4 huy chng vang tai Th vn hi Bec-lin, nay c hi a n tai sao em khng th xem?" C-en nghe li chng, tip tuc tham gia thi u hai ni dung chay tip sc 4x100 met va chay 200 met va u gianh c huy chng vang.

Do s biu hin xut sc cua C-en, moi ngi thm chi goi Th vn hi Lun n la Th vn hi cua C-en, cho rng chi la vn ng vin vi ai nht trong Th vn hi ln nay. Khi C-en mang theo thng li tr v, ca nc Ha Lan nghi mt ngay n mng va t chc L on long trong. iu cang khin moi ngi kinh ngach la chi C-en a sinh con th ba vao u nm sau, hoa ra chi a mang thai khi tham gia Th vn hi Lun n. Nm 1999, Lin oan in kinh th gii t chc L chao mng th ky mi tai M-na-c va tuyn b trao vinh d "n vn ng vin th ky" cho C-en, luc nay, nhng trang phao vay ln khng ngt, th hin y u s chp thun va khm phuc cua moi ngi i vi C-en.