Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi khng ngng chin mui
   2007-12-05 15:40:20    cri
S bung n cua Chin tranh th gii ln th hai khin Uy ban -lim-pich quc t buc phai ln lt huy bo Th vn hi T-ky- ln th 12 va Th vn hi Lun n ln th 13, mc du my en cua Chin tranh th gii ln th hai a che phu toan cu, can tr s phat trin cua Th vn hi, song gia thi ky din ra Chin tranh th gii ln th nht va Chin tranh th gii ln th hai, Th vn hi a phat trin vi quy m cha tng co, vic t chc cua Th vn hi cung ngay cang quy pham. Nhng iu nay a t nn tang vng chc cho s phat trin cua cac Th vn hi sau Chin tranh th gii ln th hai.

Trc ht la cac mn thi u cua Th vn hi. Trong thi ky u t chc Th vn hi, cac mn thi u cua Th vn hi u c t mt cach tuy tin, thng la do Ban t chc -lim-pich cua nc chu nha t xac inh. Tinh tuy tin nay khng co li cho s phat trin cua Th vn hi. Nm 1930, Uy ban -lim-pich quc t cung vi Lin oan th thao quc t thng lng xac inh cac mn thi u chinh thc cua Th vn hi. Quyt inh nay lam cho cac mn thi u cua Th vn hi sau nay b tri c quy pham hn va a thuc y s nghip phat trin cua Th vn hi.

Cac cng trinh thi u cua Th vn hi cung khng ngng c hoan thin. Bt u t Th vn hi nm 1920, cac mn in kinh bt u s dung ng chay tiu chun 400 met, Th vn hi Pa-ri nm 1924 a thit k b bi tiu chun 50 met, nhng tiu chun nay n nay vn c s dung. n Th vn hi Bec-lin nm 1936, cac cng trinh sn nha thi u a hoan toan tiu chun hoa va hin ai hoa, xut hin sn thi u ln co th cha 110 nghin khan gia va nha bi co th cha 18 nghin khan gia. Tai Th vn hi Lt An-gi-let nm 1932, cac tuyn thu oat chc v ich, th nhi va th ba c trao giai thng tai ai trao giai vi cao khac nhau, ai trao giai nay cung c s dung n nay. Th vn hi ln nay con ln u tin xut hin Lang -lim-pich cho cac vn ng vin n .

T tng -lim-pich cung dn dn c phat trin va chin mui trong thi ky nay. Nm 1920, cach ngn -lim-pich ni ting "nhanh hn, cao hn, manh hn" c xut hin. Cu noi nay a th hin y u tinh thn phn u khng ngng tin thu, quyt khng thoa man cua th thao -lim-pich. Khu hiu nay tuy ngn gon, song co y nghia ht sc phong phu, va th hin tinh thn can am khi ng trc i thu tai sn thi u, dung cam u tranh, dung cam gianh thng li; va yu cu quyt khng thoa man i vi ban thn, khng ngng thach thc ban thn, vn ln inh cao th thao.

Cung vi cac mn thi u cua Th vn hi ngay cang quy pham, cac cng trinh phn cng khng ngng hoan thin, t tng -lim-pich cung a kin toan trong giai oan nay, trong thi gian hn 20 nm k t khi kt thc Chin tranh th gii ln th nht va bung n Chin tranh th gii ln th hai, Th vn hi khng ngng phat trin va hoan thin. Cung vi vy, Th vn hi a nhanh chong khi phuc sc sng sau khi kt thuc Chin tranh th gii ln th hai, tip tuc khuyn khich moi ngi khng ngng phn u cho s nghip th thao.