Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cuc khung hoang cua Th vn hi
   2007-11-28 16:30:25    cri

 

S phat trin nhanh chong cua th thao -lim-pich cung a dn n mt loat vn mi, chu yu la nh sau:

1. S thay i cua tinh hinh chinh tri a tac ng ti Th vn hi. T Th vn hi Hen-xin-ki nm 1952, s anh hng cua chinh tri i vi Th vn hi a bc sang giai oan mi. S xung t gia h thng chinh tri xa hi chu nghia va t ban chu nghia, cuc u tranh gia chu nghia phn bit chung tc va chng phn bit chung tc, s i u gia cac hinh thai y thc v.v u a gy anh hng su sc i vi Th vn hi. Bn canh o, phn t khung b vi nhng muc ich chinh tri bt u ly Th vn hi lam muc tiu tn cng, Th vn hi Mu-nich nm 1972 la mt thi du. Do nhng nguyn nhn chinh tri, lin tip xay ra vic tay chay Th vn hi vi quy m ngay cang ln.

2. Tin trinh thng mai hoa thi u va nha ngh hoa vn ng vin tng nhanh. K t gia thp nin 60, bt u xut hin xu hng coi Th vn hi la mt san phm vn hoa, nhng iu khoan cua Uy ban -lim-pich quc t v "Nghip d" cung nhiu ln bi vi pham, xu hng Th vn hi kt hp vi kinh t phat trin manh me. Nhng hanh vi gian ln trong cac cuc thi u tai Th vn hi co phn ngoc u dy. Trc ht, tinh hinh lam dung nhng dc phm bi cm ngay cang nghim trong, Th vn hi R-ma nm 1960 xut hin s c u tin trong lich s Th vn hi vn ng vin cht vi s dung -ping, vn s dung -ping a bt u khin moi ngi quan tm. Th hai, trong cac cuc thi u n xut hin vn ng vin mang c trng nam gii, vn gii tinh cung tr thanh i tng khin moi ngi quan tm.

1 2