Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac thanh tich trong Th vn hi ln th bay An-t-pen khin moi ngi tht vong
   2007-11-07 14:59:31    Xin Hua
Th vn hi ln th bay din ra tai An-t-pen Bi a cach Th vn hi Xtc-khm tam nm. Co rt nhiu vn ng vin ni ting a ri khoi sn thi u Th vn hi. Ngoai ra, mt s tuyn thu xut sc a thit mang tai chin trng trong Chin tranh th gii ln th nht. Trong thi gian o, -lim-pich a xay ra nhiu s kin quan trong. Trong o quan trong nht la ai hi ai biu -lim-pich din ra tai Pa-ri nm 1914, ai hi a thng qua nhng nghi quyt quan trong sau: th nht la xac inh c nm vong tron va huy hiu cua Uy ban -lim-pich quc t; th hai, quy inh ting Phap, ting Anh, ting c (by gi la ting Phap va ting Anh) la ngn ng quy inh cua Uy ban -lim-pich quc t; th ba, ln u tin thao lun nhng vn nh quan h va s phi hp gia Uy ban -lim-pich quc t va Uy ban -lim-pich cua cac nc, t chc th thao cac mn quc t. iu nay a co y nghia lich s su sc i vi s phat trin cua th thao -lim-pich.

Sau o khng lu, s bung n cua Chin tranh th gii ln th nht a anh hng ti Th vn hi ln th sau d kin din ra nm 1916, lam gian oan s phat trin cua -lim-pich quc t. Ngon la chin tranh a ngay mt e doa Pa-ri. Nm 1915, Uy ban -lim-pich quc t chuyn tru s t Pa-ri ti Lau-san-ne Thuy Si. Nm 1918, ba thanh ph Bu-a-pet, Ly-ng va An-t-pen u xin ng cai Th vn hi ln th bay, Uy ban -lim-pich quc t quyt inh An-t-pen c quyn ng cai Th vn hi ln nay.

Bi sau chin tranh a bi tn tht nghim trong, khng co tin cua va thi gian sa cha cung nh xy mi nhng cng trinh th thao. iu nay khin thanh tich cua cac vn ng vin bi anh hng nghim trong. Khng co thanh tich nao trong cac mn thi u ca nhn vt ky luc Th vn hi ln trc.

Trong mn chay 5000 met, tuyn thu mi cua Phn Lan Pa-v Nuy-mi lun lun bam sat ngi u tin va t ngt vt ln trong giai oan nc rut va gianh c thng li vi thanh tich tam thc Anh. Nuy-mi con gianh c huy chng vang tai mn chay vit da 8 km.

Trong trn chung kt bong a din ra cui cung gia i tuyn Bi nc chu nha va i tuyn Tip Khc co thc lc kha manh, co 40 nghin khan gia Bi n xem thi u tai hin trng. Do bong a vn la mn mi luc o, trinh cua cac vn ng vin va trong tai khng cao, nn phan quyt cua trong tai lun gy phan ng manh me, sau o, i tuyn Tip Khc do rut khoi sn thi u khang nghi trong tai khng cng bng a mt quyn thi u. Huy chng vang c trao cho i tuyn Bi. Song cac khan gia Bi lai khng hai long i vi thng li cua i chu nha, trong thi gian thi u lun vang ln ting gao thet phn n cua khan gia, ma i tng cng kich lai la i tuyn Bi. Noi tom lai, cac thanh tich cua Th vn hi nm 1920 khin moi ngi tht vong. Nhng, vic t chc Th vn hi ln nay a co y nghia quan trong, bi vi Th vn hi a tuyn b vi th gii rng, du chin tranh huy dit cung khng th can tr s nghip phat trin cua th thao -lim-pich hin ai.