Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thng mai bc vao Th Vn hi ln th 9 va xac inh thit k an cho cac tm huy chng
   2007-10-10 16:21:09    CRIonline
Tai Th vn hi ln th 9 din ra tai Am-xtec-am Ha Lan, ngoai cac n vn ng vin c phep chinh thc tham gia thi u va vn ng vin chu A xut u l din tai Th vn hi ra, con xay ra hai chuyn rt quan trong trong lich s Th vn hi.

Mt la, ln u tin xut hin tai tr thng mai cho Th vn hi. Ban t chc Th vn hi Am-xtec-am a ban quyn chup anh cua L khai mac, ng thi, am bao doanh thu ban ve va li ich cua nhng t bao a mua quyn chup anh, Ban t chc Th vn hi Am-xtec-am t chi yu cu phat thanh trc tip cua cac ai phat thanh. Ngoai ra, Ban t chc Th vn hi Am-xtec-am con phat hanh b tem ngh thut -lim-pich ln th 9 va in tiu chi nm vong tron cua Th vn hi trn ao s-mi va Ca-vat lam san phm lu nim ban trong Th vn hi. Tai Th vn hi ln nay, Hang C-ca C-la con cung cp hang nghin hp ung cho oan ai biu -lim-pich My, nhng ung nay cung vi oan ai biu My a tham gia Th vn hi ln nay. Mc du v lu dai, s tai tr thng mai co li cho s phat trin cua Th vn hi, song trong luc o, bu khng khi thng mai nng n nay a gy nn nhiu bt binh va tranh cai.

Chuyn quan trong th hai xay ra tai Th vn hi Am-xtec-am la Uy ban -lim-pich quc t chinh thc quy inh thit k an cho mt phai cua tm huy chng -lim-pich. thuc y s nghip phat trin -lim-pich va ng vin cang nhiu ngi tham gia -lim-pich, Uy ban -lim-pich quc t quy inh phn loai huy chng -lim-pich theo vang, bac, ng, khen thng oan th va ca nhn a ong gop cho s nghip -lim-pich. Cac tm huy chng Th vn hi do Ban t chc cac ky Th vn hi cung cp, song nhng tm huy chng nay khng thuc s hu cua Ban t chc Th vn hi ma la cua Uy ban -lim-pich quc t, va nhng phng an thit k an cua tm huy chng cung phai c s ng y cua Uy ban -lim-pich quc t. Tai Th vn hi Am-xtec-am nm 1928, Uy ban -lim-pich quc t chinh thc xac inh an do nha ngh thut Phi-ren-ti-na Giuseppe Cassioli day cng thit k la an mt phai cua huy chng. Trong an nay, sn thi u ln R-ma c la chu th, bn canh sn thi u la hinh n thn tay trai m hoa, tay phai nng canh -liu, trn sn thi u la con s, ia im va nm t chc cua tng ky Th vn hi. ng thi Uy ban -lim-pich quc t cung a quy inh tiu chun cua tm huy chng Th vn hi, tc tm huy chng hinh tron vi ng kinh it nht la 60 mm, day 3 mm. Ngoai ra, Uy ban -lim-pich con quy inh tm huy chng cua chc v inh va th hai phai co ham lng bac it nht la 92,5%, cho nn tm huy chng vang ma chung ta hin nay nhin thy khng phai vang tht, ma la huy chng bac ma vang.

Cho n khi t chc Th vn hi A-ten nm 2004, Uy ban -lim-pich mi thit k lai tm huy chng, bi canh an mt phai cua tm huy chng mi bin sn thi u ln R-ma c trc kia thanh sn thi u a hoa cng Hy Lap ni t chc Th vn hi ln u tin, con vi n thn trc kia cung thay i t th t ngi thanh t th ng gi cam sinh ng hn.