Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  C 5 vong tron, uc va vn ng vin tuyn th cua Th vn hi -lim-pich
   2007-09-12 16:08:26    CRIonline
Tai Th vn hi An-ve-pen co rt nhiu nghi thc, nghi l u la ln u tin xut hin trong Th vn hi -lim-pich hin ai, hn th na nhng cai ln u tin nay a c k tha va phat trin trong cac ky Th vn hi sau nay. Vy thi, nhng cai ln u tin nay la gi? Th nht, l keo c vi 5 vong tron tai l khai mac Th vn hi. L-g 5 vong tron cua -lim-pich la c thit k theo xut cua ng Cu-bai-tan. Nm 1914, tai Hi nghi Uy ban -lim-pich quc t ky nim 20 nm phuc hng Th vn hi -lim-pich din ra Pa-ri Phap, ng Cu-bai-tan giai trinh y tng thit k 5 vong tron rng: 5 vong tron vi cac mau Lam, Vang, Luc, o va en tng trng cho th gii cng nhn phong trao -lim-pich va 5 ai chu tham gia Th vn i -lim-pich, con mau Trng-mau th 6 la nn cua la c, noi ln tt ca cac nc u co th tham gia di ngon c -lim-pich.

T Th vn hi An-ve-pen ln th 7 nm 1920, cac mau Lam, Vang, en, Luc va o vi 5 vong tron a tr thanh biu tng cua 5 ai chu, o la chu u, chu A, chu Phi, chu ai Dng va chu My. Cung vi nm thang tri i va s phat trin cua phong trao -lim-pich, s giai thich i vi 5 vong tron cung co s thay i. Theo cach giai thich mi nht trong Hin chng -lim-pich, nm vong tron tng trng cho khi oan kt gia 5 ai chu, hn na nhn manh tt ca cac vn ng vin tham gia u phai thi u vi tinh thn cng bng va thng thn.

Mt im mi na cua Th vn hi An-ve-pen la: Tai l khai mac, tng nh nhng ngi hy sinh vi hoa binh trong ai chin th gii ln th nht a thp chay ngon uc, y co th c coi la tin thn cua vic thp uc tai Th vn hi. Tuy nhin, mt iu khac vi ngon la thing Th vn hi ngay nay la mi la khng phai c ly t nui -lim-pi-a Hy Lap, cung khng tin hanh chay rc uc. Mai n nm 1928 Uy ban -lim-pich quc t mi a ra qui inh phai t chc l thp uc trong l khai mac Th vn hi, hn na ngon uc nay phai rc chay trong sut thi gian din ra Th vn hi, mi la phai c ly t nui -lim-pi-a va phai trai qua cac cuc chay rc uc. Tai Th vn hi An-ve-pen con co mt nghi thc cc ky quan trong, o la vn ng vin phai tuyn th trong l khai mac. Tai Th vn hi ln nay, vn ng vin u kim cua Bi la ngi thay mt toan th cac vn ng vin ln tuyn th. Li tuyn th cua anh la: Ti thay mt toan th vn ng vin xin tuyn th: Vi s ve vang cua th thao, vi vinh d cua ng i, chung ti se tham gia Th vn hi ln nay vi tinh thn th thao ich thc, tn trong va tun thu cac qui ch.

Nghi thc tuyn th tai Th vn hi ln nay la s k tha s tuyn th trc tng thn Dt cua Th vn hi c ai.

Keo c 5 vong, thp chay ngon uc va vn ng vin tuyn th la ba sang tao cua Th vn hi An-ve-pen nm 1920 va c ap dung cho n ngay nay.

Mt iu cn nhc ti la tai l khai mac Th vn hi An-ve-pen a tha chim b cu tng trng cho hoa binh. Vic tha chim b cu trong l khai mac cung la ln u tin trong lich s Th vn hi -lim-pich. th hin y nghia hoa binh cua phong trao -lim-pich, hn mi ky th vn hi tip sau u co nghi thc nay. Th nhng, tai l khai mac Th vn hi X-un nm 1988 a xut hin mt hin tng ang bun la chim b cu ri vao bn la thing. Vi vy k t o Uy ban -lim-pich quc t a huy bo nghi thc tha chim b cu trong l khai mac.