Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng thanh tu cua thanh ph Xtc-khm
   2007-08-29 15:04:44    cri
u th ky 20, cac nc Vng quc Anh, Cng hoa Lin bang c va Thuy in c coi la ba tru ct ln trong nn th thao cn ai cua th gii. Bi vy ngay t khi Uy ban -lim-pich quc t cha thanh lp, Thuy in a bay to sn sang ng cai Th vn hi, tuy nhin trong mt thi gian kha dai Thuy in vn cha co c hi ng cai. Mai n nm 1912 thanh ph Xtc-khm Thuy in a gianh c quyn ng cai Th vn hi -lim-pich ln th 5.

Ngi Thuy in vi tac phong thit thc, chc chn a tru bi mt cach chu ao Th vn hi -lim-pich ln th 5. Trong thi gian din ra Th vn hi, Thuy in con phat hanh rt nhiu cac loai thip vi chu Th vn hi, y cung la ln u tin trong lich s Th vn hi.

Cung t Th vn hi ln nay moi ngi a hiu bit hn na v tinh chu ky trong tp luyn th thao, bt u chu trong tp luyn trc ngay din ra Th vn hi. Vi du nh Thuy in a xy dng Trung tm hun luyn danh ring cho cac vn ng vin. oan My thm chi con lam mt ng chay trai co nhn tao ngay trn tau thuy trn ng ti Thuy in cho cac vn ng vin tp luyn. Nhng du hiu nay cho thy, cung vi vic t chc cac ky Th vn hi, moi ngi a co s nhn thc su sc hn i vi vic tp luyn mt cach khoa hoc va h thng.

S vn ng vin tham gia Th vn hi -lim-pich Xtc-khm khng nhiu, chi hn hai nghin, chu yu la Thuy in co s han ch i vi s lng vn ng vin cua cac oan tham gia. Tai Th vn hi ln nay, Nht Ban chu A a ln u tin c hai vn ng vin tham gia, nh vy vn ng vin cua ca nm chu luc lai mt ln na hi tu v Xtc-khm.

Th vn hi ln nay a ln u tin s dung thit bi tinh gi in t trong mn in kinh, thi gian chinh xac ti mt phn mi giy, a giai quyt c nhiu tranh chp trong vic tinh gi cua mt s trong tai. Do vic tinh gi rt chinh xac nn mn in kinh tai Th vn hi ln nay a lp c mt s thanh tich rt xut sc va c Lin oan in kinh Th gii xac inh la ky luc th gii u tin cua mn nay. Mc du thit bi tinh gi hin nay chinh xac hn nhiu so vi Th vn hi nm xa nhng y la ln u tin ap dung cng ngh khoa hoc-ky thut trong lich s Th vn hi, bi vy no co y nghia ct mc.

Co mt s vn ng vin tham gia Th vn hi Xtc-khm nm 1912 a tr thanh nhng tn tui ni ting sau nay. Vi du nh vn ng vin My Brun-a-gi, anh tham gia hai ni dung la 5 mn phi hp va 10 mn phi hp, xp th 5 v 5 mn phi hp toan nng ca nhn. Bn mi nm sau, cung tc la nm 1952, Brun-a-gi a tr thanh Chu tich Uy ban -lim-pich quc t vi nhim ky dai ti 20 nm. Vn ng vin ni ting cua Vng quc Anh Ba-c tham gia mn in kinh tai Th vn hi ln nay va xp th 6 trong ni dung 1500 met. Nm 1959, Ba-c vi co ong gop cho vn giai tr qun bi nn a c trao Giai N-ben v hoa binh. Con mt vn ng vin Cng hoa Lin bang c sau nay a c bu lam uy vin Uy ban -lim-pich quc t, uy vin Uy ban -lim-pich cua Cng hoa Lin bang c va Chu tich Lin oan Bong nem Th gii. Co th noi, Th vn hi ln nay a xut hin nhiu gng mt ni ting sau nay.