Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Su tm -lim-pich
   2007-08-15 15:04:01    cri

   

Su tm -lim-pich a hinh thanh cung vi vic phuc hng va phat trin cua th vn hi hin ai. Trn quc t, su tm -lim-pich a hinh thanh ba loai: Tc su tm tem -lim-pich, su tm ng tin ky nim -lim-pich va su tm vt ky nim -lim-pich.

Su tm tem -lim-pich tc la su tm tem va cac vt bu chinh khac v -lim-pich. Nm 1896 Hy Lap phat hanh mt b gm 12 con tem ky nim th vn hi ln th nht. Nm 1912 Thuy in ln u tin dung du bu in th vn hi cho th vn hi ln th nm. Sau nay, khng chi nc ng cai, ma nhiu nc khng ng cai cung phat hanh tem th vn hi, du bu in ky nim, du bu in tuyn truyn va cac vt bu chinh khac. Luc u moi ngi chi la t phat su tm. Sau th chin th hai, tem -lim-pich nhanh chong ph cp, ng thi a xut hin tp tem -lim-pich. Luc u chu yu la loai truyn thng, sau thp nin 60 th ky 20 bt u xut hin tp tem -lim-pich loai chuyn .

Nm 1982 Uy ban -lim-pich quc t thanh lp Hip hi chi tem -lim-pich quc t (HPO), mt s nc cung tng ng thanh lp t chc chi tem -lim-pich nc minh. Nm 1986 Hip hi chi tem th thao Trung Quc thanh lp, ng thi a t chc nhiu cuc trin lam va cac hoat ng khac, chi tem -lim-pich c phat trin thm mt bc.

Bc vao thp nin 90 th ky 20, chi tem -lim-pich khng chi co c s qun chung rng rai, hn na s lng va loai tem cung ang tng ln, trinh nng cao thm mt bc.

   

Su tm ng tin ky nim -lim-pich la chi chuyn su tm ng tin ky nim -lim-pich. Ni dung su tm bao gm ng tin vang va ng tin bac mang hinh cac mn thi u th vn hi Hy Lap c va thn Zeus, thn Hera. Nhng ng tin nay u a trai qua hn nghin nm, hin con rt it, phn ln tr thanh vt su tm quy. Nm 1964 Ao phat hanh mt ng tin ky nim bng bac cho th vn hi mua ng ln th chin. Sau nay, mi ln th vn hi mua ng va th vn hi mua he nc ng cai cung bt u phat hanh ng tin ky nim bng vang va bng bac. Ngn hang nhn dn Trung Quc k t nm 1979 nhiu ln phat hanh ng tin vang, bac th vn hi, khin su tm ng tin ky nim -lim-pich Trung Quc a hinh thanh quy m nht inh.

Nm 1993 Uy ban -lim-pich quc t thanh lp Hip hi su tm ng tin ky nim -lim-pich quc t (FINO), a thuc y thm mt bc vic ph cp va phat trin su tm ng tin ky nim -lim-pich, mt s nc cung tich cc hng ng.

Su tm vt ky nim -lim-pich la chi thu thp nhng vt co y nghia ky nim lin quan n Phong trao -lim-pich. y la mt loai tng i b bn, ngoai cac loai tem va ng tin ky nim nh trn ra, cac vt khac hu nh u bao gm trong o. Vi du nh huy chng th vn hi, ngon uc, the ky nim, huy hiu, the cn cc, tranh c ng, s trt t thi u, s thanh tich , s tay hng dn, trang phuc, khi tai, c i, huy hiu, biu trng, huy hiu ky nim, ve vao xem v.v .