Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tem -lim-pich Trung Quc
   2007-08-01 18:17:45    cri

 

 

Nm 1980 ky nim vic Trung Quc ln u tin tham gia Th vn hi mua ng, B Bu in Trung Quc a phat hanh mt b tem mang tai Th vn hi mua ng. B tem mang tn "Th vn hi mua ng ln th 13" nay gm bn con tem, an ln lt la huy hiu, trt bng tc , trt bng ngh thut va trt tuyt.

Trong b tem nay, nha thit k ln u tin a huy hiu Uy ban -lim-pich Trung Quc ln con tem. Ngay 26 thang 11 nm 1980, ky nim mt nm ngay Trung Quc tr lai Uy ban -lim-pich quc t vao nm 1979, B Bu in Trung Quc lai phat hanh mt b tem "Ky nim mt nm Trung Quc tr lai Uy ban -lim-pich quc t" gm nm con tem, an ln lt la nm mn nh bn sung, th duc dung cu, nhay cu, bong chuyn va bn cung, lam ni bt ln tinh hinh vn ng vin trn bi canh tiu chi ngu hoan, ngu y th thao Trung Quc a bc ln con ng -lim-pich.

Thang 7 nm 1984, tai hin t th hung vi cua vn ng vin Trung Quc tham gia Th vn hi Lt An-gi-let ln th 23, B Bu in Trung Quc a phat hanh mt loat Bu phm ky nim Th vn hi, bao gm mt b tem ky nim "Th vn hi ln th 23" gm sau con tem va mt t tiu hoa (Miniature Sheet), mt b phong bi ngay u tin (First Day Cover) gm ba phong bi, mt b cac bu in (Postcard) "Ky nim Trung Quc gianh c huy chng vang tai Th vn hi ln th 23" gm 16 t cung hai phong bi ky nim va hai cac bu in ng tin kim loai dat vang va dat bac.

Thng qua dy cng cu t cua nha thit k tem, vi hi th thi ai manh me va ngh thut hinh ve mi me, my b tem trn a tai hin b mt tinh thn tran y sc sng cua vn ng vin Trung Quc trn lang th thao th gii. Thang 7 nm 1992, ky nim thanh tich vn ng vin th thao Trung Quc gianh c tai th vn hi Bac-x ln th 25, B Bu in Trung Quc lai a phat hanh mt b tem ky nim gm bn con tem va mt t tiu hoa. Hinh ve trn b tem ln lt la bn loai bong r, c ta, nhay cu va th duc dung cu, con hinh ve cua t tiu hoa la chay ma-ra-tng. Nm 1996 ky nim vn ng vin Trung Quc tham gia Th vn hi At-lan-ta ln th 26 va ky nim trm nm Th vn hi hin ai, B Bu in Trung Quc a phat hanh mt b tem ky nim chi co mt con tem, chu cua hinh ve la tng khc vn ng vin nem ia bay Hy Lap .