Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi -lim-pich c t chc ngoai chu u
   2007-07-11 17:11:59    CRIonline
Th vn hi -lim-pich ln th nht va th hai u din ra tai chu u, vic nay co lin quan cht che vi Th vn hi c ai la bt ngun t chu u. Tuy nhin ng Cu-bai-tan cho rng Th vn hi -lim-pich cn phai t chc lun lu tai cac ni trn th gii, i vi ng Cu-bai-tan ma noi cac ni trn th gii chinh la Bc My va chu u.

Do cac vn ng vin My co s biu hin xut sc tai Th vn hi -lim-pich ln th nht va th hai, theo y tng cua ng Cu-bai-tan th thao cn phai quc t hoa nn Hi nghi toan th ln th 4 cua Uy ban -lim-pich quc t din ra nm 1901 a quyt inh trao quyn ng cai Th vn hi -lim-pich ln th 3 cho thanh ph Chi-ca-g My.

Th nhng tinh hinh co s thay i, thanh ph Xanh Lu-i cua My cung mun ng cai Th vn hi ln th 3, hn na con c Tng thng My Ru-d-ven ung h. S di xut hin tinh hinh noi trn la do nm 1903 la ky nim 100 nm thanh lp cua thanh ph Xanh Lu-i, hn na Xanh-lu-i trc o a gianh c quyn t chc Hi ch th gii, nu lai gianh c quyn ng cai Th vn hi -lim-pich ln th 3 thi thanh ph nay se hoan vic t chc l ky nim 100 nm ngay thanh lp thanh ph n nm sau mi t chc, tc n nm 1904 din ra cung luc vi Th vn hi -lim-pich ln th 3. Vi gianh quyn ng cai Th vn hi ma hoan vic t chc l ky nim 100 nm ngay thanh lp thanh ph cung nh phai lui thi gian t chc Hi ch th gii la iu co mt khng hai trong lich s -lim-pich.

Do thanh ph Xanh Lu-i th hin s nhit tinh hn bao gi ht i vi vic ng cai Th vn hi, hn na lai c Tng thng My Ru-d-ven dc sc ung h, ng con gi th cho Uy ban -lim-pich quc t yu cu trao quyn ng cai cho thanh ph Xanh Lu-i, cam kt My se uc rut bai hoc cua Th vn hi Pa-ri t chc mt ky Th vn hi khin moi ngi hai long. Uy ban -lim-pich quc t sau khi cn nhc a chp thun yu cu noi trn tai phin hop toan th din ra Pa-ri nm 1902.

Xanh Lu-i la thanh ph ln th 8 cua My, giao thng rt phat trin va thun tin. Tuy nhin luc by gi cng cu giao thng ni lin hai ai chu u-My chi co tau thuy, khng co may bay nh ngay nay. Khng nhng th gia ve tau thuy rt t, hanh trinh cung phai mt ti 10 ngay, lam cho rt nhiu vn ng vin chu u khng th tham gia Th vn hi ln nay. Kt qua tuy Xanh Lu-i mun t chc mt ky Th vn hi si ng nht trong lich s -lim-pich nhng s vn ng vin n tham gia lai khng nh mong mun, chi co 12 nc va khu vc c oan tham gia, it hn nhiu so vi Th vn hi ln trc. Ca thay co 681 vn ng vin tham gia Th vn hi ln nay, nhiu hn so vi hn 200 vn ng vin tai Th vn hi ln th nht va hn 1000 vn ng vin tai Th vn hi ln th 2, tuy nhin tuyt ai a s u la vn ng vin My, chi co 107 vn ng vin nc ngoai, do xa xi va i lai bt tin nn vn ng vin cua nhiu nc anh phai ngm ngui nui tic khng th tham gia. Bi vy co nhiu ngi cho rng Th vn hi -lim-pich ln nay thc cht la Th vn hi cua ngi My, vn ng vin cac nc khac chi sm vai phu ma thi. Mc du co s ang tic nh vy song Th vn hi -lim-pich i ra khoi chu u la mt vic ln co y nghia ct mc trong lich s phat trin cua phong trao -lim-pich.