Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  N vn ng vin ln u tin tham gia Th vn hi
   2007-07-04 16:30:31    cri
Th vn hi -lim-pich ln th 2 din ra Pa-ri Phap la mt ky th vn hi hn loan nht trong lich s -lim-pich hin ai, cung la mt Th vn hi tht bai. Tuy nhin tai Th vn hi ln nay cung co mt s t pha cc ky quan trong, o la ln u tin xut hin phai ep tham gia Th vn hi.

Theo truyn thng cua Th vn hi c ai va thit tng cua ng Cu-bai-tan, phu n khng c phep tham gia Th vn hi hin ai. ng Cu-bai-tan tng co mt s lun im rng: Th vn hi hin ai la danh cho nhng anh tai phai may ru. Bi vy trong h thng -lim-pich do ng thit k tuyt nhin khng bao gm phu n. Chu tich Uy ban -lim-pich quc t khoa th nht Uy-ca-rat kin quyt phan i phai ep xut hin trn trng thi u -lim-pich, ng n lc duy tri truyn thng cm phu n tham gia thi u tai Th vn hi -lim-pich trc y. Trong xa hi luc o, s nhn thc i vi phu n la rt nng can, tp tuc xa hi luc by gi cho rng phu n khng c nhay cao qua u gi cua minh, nhay xa cung khng c xa qua mt phn ba chiu cao cua minh, nu mt phu n co chiu cao la 1,6 met thi ho khng c nhay xa qua 50 cm. Mt cach noi luc by gi la nu ngi phu n nao o nhay xa hn khoang cach qui inh nay thi se khng sinh c con cai khoe manh, trong khi o vic sinh con khoe manh la mt gia tri quan trong nht cua phu n thi by gi.

Th nhng tai Th vn hi -lim-pich Pa-ri nm 1900 a co hn 10 phu n dung cam thach thc vi nhng tp tuc c hu nay. Trc tin co 4 phu n Phap ghi tn yu cu Ban t chc cho ho tham gia thi u. Th vn hi ln nay la do Hi ch th gii Pa-ri phu trach t chc, Ban t chc Hi ch khng h bit gi v Th vn hi, ho cang khng quan tm phu n tham gia hay khng, bi vi Th vn hi i vi ho chi la mt "quang cao sng" cho Hi ch ma thi. Bi vi y la mt s quang cao nn khng phn bit gii tinh, min la co ngi quan tm va tham gia la c. Trong tinh hinh nay a co 11 phu n tham gia Th vn hi Pa-ri nm 1900. ng Cu-bai-tan rt bt binh vi Ban t chc v vic cho phep phu n tham gia Th vn hi.

Nhng phu n co mt tai Th vn hi ln nay a tham gia thi u mn qun vt va Gn, do khng co sn danh ring cho phu n nn ho tham gia thi u cung vi cac vn ng vin nam. Tuy phu n co mt tai Th vn hi ln nay la do Ban t chc thiu cn nhc nhng no lai co y nghia v cung to ln. y cung la ln u tin phu n co mt trn vu ai th thao th gii, pha v s han ch trong hn hai nghin nm c xac inh t thi c Hy Lap, pha v thng l khng co mn thi u danh cho phu n cung khng cho phep phu n n xem thi u trong lich s -lim-pich, t nn tang cho ng ao phu n tham gia Th vn hi va cac hoat ng th thao th gii sau nay. Mt du ng Cu-bai-tan va Uy ban -lim-pich quc t luc o kin quyt phan i phu na tham gia Th vn hi, song k t Th vn hi ln th hai mi ky th vn hi u co phai ep tham gia, mc du hi u s ngi tham gia khng nhiu nhng ng Cu-bai-tan vn khng sao ngn can ni trao lu phu n tham gia thi u quc t. S co mt cua phai ep la mt thu hoach ln ngoai tng tng cua Th vn hi -lim-pich Pa-ri y hn loan.